WebArchiv - archiv českého webu

Pozdrav diecézním shromážděním CČSH 2017

31.05.2017

Sestry a bratři,

pozdravuji vás všechny, kteří se setkáváte ve shromáždění zástupců vaší diecéze. Předáváte si informace a zhodnocujete život své diecéze v uplynulém čase. Projednáváte záměry, vedete rozhovory a činíte rozhodnutí, která se týkají budoucnosti jak vaší diecéze, tak i celé Církve československé husitské, neboť tvoříme jednotu, vzájemnost a jsme propojeni v našem společném poslání. Přeji vám moudrost, lásku a pokoj pro vaše jednání a rozhodování.

Děkuji vám všem, duchovním i laikům, kteří nesete s trpělivou vírou starost o záležitosti diecéze, vikariátů a náboženských obcí a o zajišťování a rozvíjení různých aktivit.

K 8. lednu 2017 jsme vyhlásili období přípravy k 100. výročí Církve československé husitské v roce 2020. Letošní 90. výročí smrti dr. Karla Farského nám umožňuje nahlížet na motivy vzniku naší církve a její působení v počátečním období přes tuto osobnost. Na knězi, učiteli a patriarchovi Karlu Farském můžeme poznávat snahu o ideovou zřetelnost, organizační a praktickou schopnost i jeho stálé pastýřské úsilí o utváření společenství církve z živoucího Ducha Kristova.

Tuto osobnost Kristova novodobého svědka a šiřitele evangelia si připomeneme celocírkevní poutí do jeho rodiště ve Škodějově v Podkrkonoší dne 17. června 2017 i dalšími akcemi.

Kéž vás Bůh provází svým požehnáním a můžete ve službě Kristu zakoušet jeho posilující milost.

„A tak usilujme o to, co slouží pokoji a společnému růstu“ (List Římanům 14,19).

 

Tomáš Butta

bratr patriarcha  

V čase po Velikonocích L. P. 2017Tomáš Butta, patriarcha

Oldřich Nováček publikováno: 01.06.2017 03:26 zobrazeno: 1182x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus