WebArchiv - archiv českého webu

V rodišti Farského vzniká nová lesní kaple

19.04.2017

Článek do ČZ 18/2017

Ve Škodějově u Semil, v rodišti dr. Karla Farského - modernistického kněze a prvního patriarchy Církve československé husitské - vzniká v současnosti „Lesní kaple dr. Karla Farského“. Nová církevní stavba se má stát viditelným znamením upozorňujícím na místo rodiště této náboženské osobnosti novodobých dějin křesťanství. Stavba má plnit jednak praktickou funkci zastřešení stolu Páně pro poutní bohoslužby Církve československé husitské konané příležitostně v tomto přírodním prostranství. Současně se kaple má stát prostorem pro zastavení, setkávání k bohoslužbě a meditaci i pro malé skupiny poutníků a návštěvníky.

S přípravou stavby kaple se započalo již v roce 2016, kdy byla vyhlášena soutěž a byli osloveni někteří architekti. Na základě výzvy k předložení architektonického záměru Lesní kaple dr. Karla Farského, zveřejněné 25. května 2016, předložili ve stanoveném termínu do 31. července 2016 svůj návrh tři architekti: akad. arch. Petr Fuchs, Ing. arch. Jiří Gebert, Ing. arch. Ondřej Skála. Po termínu byl doručen návrh Ing. arch. Tomáše Jenčeka.

Dne 2. září 2016 se sešla komise ve složení br. patriarcha dr. Tomáš Butta, br. biskup Mgr. Pavel Pechanec, Ing. Miroslava Studenovská, br. dr. Jiří Vaníček, Mgr. Jiří Oswald a br. Mgr. Petr Číško, která vyhodnotila doručené návrhy. Komise ústřední radě doporučila architektonický návrh vypracovaný Ing. arch. Jiřím Gebertem. Následně s ním byla uzavřena smlouva a zahájena spolupráce.

K ideovým a spirituálním předpokladům této nové menší církevní stavby náleží její jednoduchost a prostá vznešenost, odolnost vzhledem k prostředí s užitím přírodních a dalších materiálů, viditelnost a otevřenost i užití symbolů, jako je kříž a kalich, ke zvýraznění křesťanské a církevní identity. Významným ideovým zřetelem je souznění stavby s krajinou Podkrkonoší a s přírodou. Tím má byt naznačen Farského vztah k přírodě jako Božímu stvoření a jeho víra, myšlení a zbožnost reflektující Boží přítomnost ve vesmíru. Prostranství v přírodě se stalo také charakteristické pro bohoslužebná shromáždění v počátcích Církve československé (husitské) konaná mimo sakrální prostor kostela. Je zde i určitá návaznost na bohoslužbu pod širým nebem v době husitské.

Kaple má být vybudována a slavnostně uvedena k termínu 17. června 2017, kdy se koná ve Škodějově a ve Vysokém nad Jizerou „Farského den“ s celocírkevní poutní bohoslužbou u příležitosti 90. výročí úmrtí dr. Karla Farského. Stavba kaple je jedním z význačných prvků zamýšlené a připravované celkové obnovy a rekultivace přírodního areálu rodiště ke 100. výročí Církve československé husitské v roce 2020.

Tomáš Butta

patriarchaTomáš Butta, patriarcha

Oldřich Nováček publikováno: 01.06.2017 03:32 zobrazeno: 1717x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus