WebArchiv - archiv českého webu

Pozdrav bratra patriarchy společenství synody duchovních ve svatodušním čase

05.06.2017

„Na něm spočine duch Hospodinův: duch moudrosti a rozumnosti, duch rady a bohatýrské síly, duch poznání a bázně Hospodinovy.“ Iz 11,2  

„Ježíš Kristus byl vyvýšen na pravici Boží a přijal Ducha svatého, kterého Otec slíbil; nyní jej seslal na nás.“ Sk 2,33  

Vážený bratře biskupe, vážení duchovní, kazatelé a účastníci synody!

Srdečně Vás pozdravuji v čase konání Vaší synody, kdy se shromažďujete jako duchovenský sbor po slavení svatodušních svátků ve svých náboženských obcích. Setkáváte se k projednávání aktuálních témat duchovní správy ve své diecézi a zabýváte se otázkami týkajícími se přítomnosti a budoucnosti naší husitské církve i křesťanství jako takového vzhledem k situaci v naší zemi a v současném světě.

V čase svatodušních svátků se spolu s Vámi modlím a prosím o dary Ducha svatého pro naši církev, pro naši duchovenskou službu, pro naše náboženské obce i pro všechny aktivity, které slouží k šíření Kristova evangelia lásky a pokoje.

Kéž Vám Duch svatý svým světlem moudrosti umožňuje orientaci ve složité době a ve všech náročných situacích, ve kterých se má osvědčit naše víra.

Ať Vám je životodárný Duch zdrojem nové síly, spolehlivé rady a obohacující tvořivosti na společném Božím díle.

Přeji Vám požehnané dny synody.

S přáním Kristovy milosti v hojnosti a s poděkováním za Vaši službu

Tomáš Butta

bratr patriarcha

Červen L. P. 2017Tomáš Butta, patriarcha

Oldřich Nováček publikováno: 20.06.2017 03:49 zobrazeno: 1189x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus