WebArchiv - archiv českého webu

Modlitba při představení církevní knihovny dr. Františka Kováře

12.06.2017

„Všecko, co je tam psáno, bylo napsáno k našemu poučení, abychom z trpělivosti a z povzbuzení, které nám dává Písmo, čerpali naději.“ Ř 15,4  

Bože, děkujeme ti za Knihu knih – Písmo svaté, které je světlem a zdrojem pravé moudrosti.

Děkujeme ti, že prostřednictvím knih můžeme poznávat zápas a svědectví víry otců a rozpoznávat cestu tvého lidu dějinami pod tvojí milostí.

Prostřednictvím knih můžeme hledat orientaci v přítomné době a rozvažovat o budoucnosti.

Děkujeme ti za tuto knihovnu, na jejímž počátku byl dr. František Kovář. Děkujeme ti za myšlenkové dílo zakladatelské generace i následujících učitelů naší církve.

Bože, dej nám své požehnání a dopřej svou milost všem, kteří zde budou usilovat o prohloubení svých vědomostí a rozšíření svých znalostí. Ať tato knihovna se rozvíjí k prospěchu církve, slouží mnohým a napomáhá k poznávání a šíření tvého Slova.

Neboť slovo Hospodinovo je přímé, v každém svém díle je Hospodin věrný (Ž 33,4). Amen

Červen 2017                    Tomáš Butta, patriarcha

Oldřich Nováček publikováno: 20.06.2017 04:15 zobrazeno: 1082x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus