WebArchiv - archiv českého webu

Modlitba k 90. výročí dr. Karla Farského v Plzni u školy

„Pojďte, synové, poslyšte mě, vyučím vás Hospodinově bázni. Kdo si oblíbil život a miluje dny, aby užíval dobra? Střež svůj jazyk před zlobou a své rty před záludnými řečmi. Vyhýbej se zlu a konej dobro, vyhledávej pokoj a usiluj o něj. Oči Hospodinovy jsou obráceny k spravedlivým, když volají o pomoc, on nakloní své ucho.“ Ž 34,12-16

Bože, jenž jsi zdrojem veškerého poznání a pravé moudrosti. Děkujeme ti za kněze a učitele a našeho prvního patriarchu dr. Karla Farského. Děkujeme za jeho lásku, kterou projevoval vůči tobě a vůči lidem, vůči církvi i vlasti. Děkujeme za to, že přibližoval tvou lásku v Kristu mladým lidem – svým žákům – v čase, kdy ve světě panovala válka, projevovalo se nepřátelství mezi národy a vzmáhala se krutost mezi lidmi. Děkujeme ti, že Karel Farský vnášel do školy i do života hodnoty, které činí život člověka smysluplným – Dobro, Pravdu a Krásu. Prosíme tě za ty, kteří se věnují dětem a mládeži ve školách, zvláště myslíme na vyučující náboženství a církevní pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání. Dávej jim víru, schopnost nadchnout, radostnou tvořivost i trpělivost z lásky. Dej, Bože, abychom v Církvi československé husitské více poznávali zápas víry a živý odkaz Karla Farského a čerpali z něho povzbuzení a posilu pro naši službu dnes. Bože, ty jediný jsi hoden věčného velebení a naší úcty. Amen

11. červen 2017Tomáš Butta, patriarcha

Oldřich Nováček publikováno: 23.06.2017 02:58 zobrazeno: 1148x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus