WebArchiv - archiv českého webu

Účastnili jsme se poutě do Zborova

03.07.2017

Článek do ČZ 31/2017

Dne 2. července letošního roku uplynulo sto let od bitvy u Zborova, kde projevili svoji statečnost, zdatnost a houževnatost českoslovenští legionáři. Událost vítězné bitvy předznamenala vznik samostatného československého státu. Jeho uznání a vyhlášení bylo docíleno jak politiky v čele s Tomášem G. Masarykem, ale i vojáky na bojištích 1. světové války. Oni jako dobrovolníci přinesli pro novodobý samostatný stát i oběť nejvyšší, oběť vlastního života. Jejich hroby se nacházejí daleko od české vlasti.

Program pro účastníky letošní poutě do Zborova byl velmi obsažný a po stránce cestování pro mnohé značně náročný. Těžiště poutě bylo 2. července u Bratrské mohyly v Kalynivce, která byla renovována, a nachází se v místech, kde jsou pochováni ve společném hrobu padlí legionáři. Tam byla delegací z České republiky hned po příjezdu den předem 1. července vložena schránka s dokumenty a předměty, včetně kamene z Řípu. Během necelých tří dní jsme navštívili hřbitov v Ozerné, Český dům a divadlo v Ternopilu, zborovské muzeum, památník v Kalynivce, zborovské bojiště, historické město Lvov, kde je též pamětní deska Tomáše G. Masaryka.   

Po celou dobu nás provázela píseň od Karla Hašlera „Hoši od Zborova“. Zpíval ji operní pěvec pan Libor Novák při nejrůznějších příležitostech – vždy během pietního zastavení u hrobů českých vojáků nebo v ternopilském divadle za doprovodu celého orchestru. Její slova i melodie se silným dobovým citovým nábojem se jistě účastníkům poutě vryla hluboko do paměti.

Jedním z velmi silných prožitků byl výklad pana plukovníka dr. Eduarda Stehlíka a jeho vyprávění o průběhu bitvy, právě tam, kde se před sto lety tato bitva odehrála. Zmiňoval rozmístění jednotek, průběh boje i taktiku československých legionářů, kteří si svou statečností získali uznání.

S bratrem biskupem Davidem Tonzarem jsme uctili památku legionářů položením květin i modlitbami v místech, které jsme společně s českou delegací navštívili. K silným zážitkům patří společné sloužení Liturgie podle dr. Karla Farského s večeří Páně právě u Bratrské mohyly -  památníku v Kalynivce pod širým nebem v pravé poledne v neděli dne 2. července 2017. V modlitbě jsme mysleli nejen na padlé vojáky, kteří bojovali za náš novodobý stát, ale na všechny. Po liturgii Farského, a žehnání dvěma novým praporům České obce legionářské, respektive jejich nositelům, následovaly modlitby a zpěvy zástupců Ukrajinské řeckokatolické církve.

Při těchto setkáních v památných místech spojených s těžkým zápasem za naši vlast před sto lety jsme si uvědomovali, že mír není v naší současnosti vůbec ničím samozřejmým, neboť v nedalekých oblastech Ukrajiny probíhají stále boje a umírají vojáci.

Na závěrečnou bohoslužbu slova nám Ukrajinská řeckokatolická církev propůjčila svůj chrám sv. Petra a Pavla ve Lvově. Sloužili jsme pobožnost podle Františka Kalouse a bratr biskup David Tonzar pronesl kázání. Bohoslužby v zaplněném kostele se účastnili jak poutníci a členové naší církve, ale i poslanci, volyňští Češi a další.

Pietní akci s uctěním památky československých legionářů k 100. výročí bitvy u Zborova pořádaly Česká obec legionářská a Ministerstvo obrany ČR ve spolupráci s Parlamentem ČR a konzulátem ČR ve Lvově. Vedoucím české delegace byl pan předseda poslanecké sněmovny PČR Jan Hamáček, dalšími účastníky byli paní místopředsedkyně senátu PČR Miluše Horská, poslanci napříč politickými stranami, vojáci a další významní hosté i zástupci vlasteneckých spolků. Z naší Církve československé husitské se cesty účastnilo přes padesát osob. Za ústřední radu se poutě zúčastnila též ses. Ing. Miroslava Studenovská, z úřadu ÚR ses. dr. Hana Tonzarová, a za Husitskou teologickou fakultu Univerzity Karlovy byla přítomna sestra děkanka doc. Kamila Veverková.

Výrazná účast naší církve a její početné zastoupení na této pouti na Ukrajinu do míst zborovské bitvy má své zřejmé opodstatnění i vzhledem k tomu, že legionáři čerpali svoji sílu a oporu z postav a ideových motivů doby husitské. Také v řadě našich církevních staveb se nacházejí pamětní desky s prstí ze Zborova, jako je tomu v Husově sboru v Praze - Dejvicích, v Brně - Tuřanech nebo v Ostravě - Zábřehu a v dalších místech.

Tomáš Butta

patriarchaTomáš Butta, patriarcha

Oldřich Nováček publikováno: 01.08.2017 09:42 zobrazeno: 1148x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus