WebArchiv - archiv českého webu

Modlitba na zahájení pouti na Sázavě v roce 90. výročí dr. Karla Farského

24.06.2017

„Hospodinova je země se vším, co je na ní, širý svět i ti, kdo na něm sídlí. Kdo vystoupí na horu Hospodinovu?
Kdo umí stanout na jeho svatém místě?
Ten, kdo má čisté ruce a srdce ryzí, kdo svou duši neupíná k nepravosti, kdo nepřísahá lstivě. Ten dojde od Hospodina požehnání, spravedlnosti od Boha své spásy.“ Ž 24,1.3-5

 

Bože, Pane celého stvoření, nebes i naší země!

Děkujeme ti, že se můžeme setkávat každoročně v tomto místě zde na Sázavě, kdy působil Kristův svědek opat Prokop, a kde zněly prostorem kostela i přírody liturgie a modlitby ve slovanském jazyce. Děkujeme ti v letošním roce za dílo a svědectví dr. Karla Farského, prvního patriarchy naší církve, který navazoval na tvé svědky v naší zemi a v našem národě. Děkujeme ti, že slavil liturgii ke tvé cti a chvále v národním jazyce, jako to činili Cyril a Metoděj na Moravě a opat Prokop v těchto místech. Prosím, požehnej, Bože naše dnešní putování a setkání, chvíle s tvým Slovem, s uměním i s programem pro ty nejmladší. Provázej nás na pouti našich životů, ať ve chvílích žáru a vyprahlosti nalezneme občerstvení svých duší v prameni tvého Slova a můžeme pokračovat v cestě vždy s novou silou a nadějí jako poutníci směřující do tvého svatého města, vedeni a provázeni Kristovou milostí. Buď tvé jméno, svatý a dobrý Bože, chváleno a oslavováno nyní i po věky. Amen.

24. červen 2017                                                                                    Tomáš Butta, patriarcha

Oldřich Nováček publikováno: 01.08.2017 10:51 zobrazeno: 1051x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus