WebArchiv - archiv českého webu

Modlitba u příležitosti k 90. výročí sboru v Červeném Kostelci

09.07.2017

„Hospodine, zamiloval jsem si dům, v němž bydlíš, místo, kde má příbytek tvá sláva.“ Ž 26,8

Bože, vzdáváme ti díky a chválíme tvé jméno v tento den slavnosti tohoto sboru. Připomínáme si s vděčností ty, kteří tento sbor stavěli, aby mohl být místem, kde se setkává tvůj lid víry, a kde člověk může uprostřed starostí života zakoušet tvé milosrdenství a tvou blízkost v Ježíši Kristu. Děkujeme ti za ty, kteří zde v průběhu devadesáti let hlásali tvé slovo, slavili liturgii a po příkladu dobrého Pastýře Ježíše vedli druhé k tobě. Neboť v tobě je pokoj, útěcha a trvalá radost. Děkujeme ti za duchovní, členy rady straších i všechny věřící, kteří projevovali svou lásku k tobě, k církvi a tomuto kostelu.

Bože, který vedeš svůj lid dějinami. Byl jsi s námi v dobách příznivých pro naši zemi i církev, ale i v časech těžkých. Děkujeme ti, že mnozí během těch devadesáti let čerpali zde posilu a naději z tvého slova a svátostí a z příkladu tvých svědků, kteří vedli svůj zápas o tvou pravdu.

Buď s námi i v budoucím čase. Spoléháme na tvé milosrdenství a Ježíšovu lásku, která nás v životě nese.

Bože, ty z mála, co ti můžeme dát, činíš velmi mnoho. Dáváš nám ze své štědrosti dary duchovní i hmotné. Dej, abychom si jich vážili a dokázali je užívat ke tvé chvále a k prospěchu druhých.

Prosíme, žehnej tomuto sboru, žehnej naší církvi, žehnej všem křesťanům a všem lidem, kteří šíří dobro.

K tobě se obracíme s nadějí i důvěrou.

Amen.

Červenec 2017 Tomáš Butta, patriarcha

Oldřich Nováček publikováno: 01.08.2017 11:06 zobrazeno: 1057x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus