WebArchiv - archiv českého webu

Zemřela sestra Cath Moss

Vážené sestry a vážení bratři, přátelé,

oznamujeme, že sestra Cath Moss dokončila svůj životní běh a děkujeme Pánu Bohu,

že byla vyrovnaná, smířená, pokojná a vyjadřovala se, že i šťastná.

Starosti jí opustily, protože Pán Bůh její srdce naplnil vírou, pokojem a ujištěním,

že vše a všechny tady může zanechat, protože i o ně se Pán postará.

Rozloučení se bude konat v náboženské obci Michle, čas a termín bude náboženskou obcí upřesněn.

Vzpomínáme na její velké aktivity a pomoc mládeži, budování ekumenické sítě mladých, 

na její velkou obětavou práci při povodni v České republice v roce 2002,

její práci na projektech určených pro lidi ohrožené různou formou vyloučení.


Ž 84, 2-3: Jak jsou milé tvé příbytky, Hospodine zástupů!

Má duše zmírá steskem po Hospodinových nádvořích,

mé srdce i mé tělo plesají vstříc živému Bohu!

 

Eva Mikulecká, farářka NO Michle

David Tonzar, pražský biskup 

Přílohy:

pdf3161-cath-oznameni-final.pdfKlára Matoušová publikováno: 04.08.2017 10:06 zobrazeno: 1919x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus