WebArchiv - archiv českého webu

Modlitba u příležitosti 90. výročí Husova sboru v Olomouci – Hodolanech

06.08.2017

„Jste stavbou, jejímž základem jsou apoštolové a proroci a úhelným kamenem sám Kristus Ježíš. V něm je celá stavba pevně spojena a roste v chrám posvěcený v Pánu, v něm jste i vy společně budováni v duchovní příbytek Boží.“ Ef 2,20-22

Bože, děkujeme ti za tento sbor, ve kterém se můžeme setkávat s tvou láskou v Ježíši Kristu. Děkujeme ti, že můžeme patřit do rodiny víry, k rodině tvých dětí, že nás máš ve své péči a dáváš nám, co potřebujeme k životu časnému i věčnému. Děkujeme ti, že jsi nás i dnes obdaroval slovem i chlebem a kalichem ze stolu Kristovy milosti. Děkujeme ti za všechny, kteří tento sbor v Olomouci – Hodolanech před 90 lety budovali, kteří se o něho v průběhu let starali a starají, aby se mohl stávat mnohým duchovním domovem, ke kterému přilnuli a do kterého rádi přicházejí. Myslíme na ty, kteří zde nesli pastýřský úkol, druhé slovem Písma podpírali, vyučovali mladé lidi a dospělé, těšili v zármutku a v Kristově lásce pomáhali druhým nacházet cestu k pravému životu. Bože, požehnej prosíme všem, kteří tento sbor tvoří, tobě i druhým lidem obětavě a trpělivě slouží. Požehnej všem, kteří sem s úctou a vírou přicházejí a budou přicházet – dospělým i dětem. Prosíme za toto město, za svou zemi, za všechny lidi a národy. Veď všechny k pokoji, posiluj naši víru a zachovej nás, Bože, ve svém milosrdenství, které trvá navěky. Amen.

Srpen 2017 Tomáš Butta, patriarcha

Oldřich Nováček publikováno: 27.09.2017 11:31 zobrazeno: 1021x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus