WebArchiv - archiv českého webu

Jaká je budoucnost Evropy?

07.10.2017

Ve dnech 5. a 6. října se v řeckém Volosu sešli zástupci členských církví Konference evropských církví (CEC) z jižní Evropy na třetí z řady regionálních konzultací, předcházejících valnému shromáždění CEC v roce 2018 v Novém Sadu.

Účastníci se zapojili do debaty o budoucnosti Evropy, zahájené v loňském roce otevřeným dopisem CEC, a analyzovali témata, která představili z teologických a dalších společenských hledisek. Přijeli z celého regionu: od Portugalska na západě až po Arménii na východě. Zastoupeny byly různé církevní denominace, zahrnující jak malé menšinové, tak velké většinové církve.

Konferenci zahájil viceprezident CEC arcibiskup Emmanuel z Francie úvahami o tom, co může a má být úkolem církví. V pozdravu od arcibiskupa Ignatia z Demetrie (Řecká církev) zazněly otevřené a upřímné zmínky o současných problémech, kterým Řecko čelí. Jako nedílná součást řecké společnosti jsou některé z těchto otázek důležité také pro řeckou církev. Navíc současná krize přinesla nové příležitosti, jako je např. sblížení církve a lidí.

Rev. Meletiadis Meletis, předseda Řecké evangelické církve, zdůraznil, že zejména v době krize se církve navzájem potřebují, a poukázal na dobrou místní ekumenickou spolupráci v oblasti Volos. Podělil se také o aktivity své církve, která pomáhá těm, kdo se nacházejí na okraji společnosti, zejména pak migrantům a žadatelům o azyl.

Jeden z hlavních řečníků, emeritní profesor na Aristotelově univerzitě v Soluni, Petros Vassiliadis, přednesl názor, že by se církve neměly stát obětí přílišného modernismu, ale ani by neměly sledovat slepý tradicionalismus. Ve svém projevu zdůraznil potřebu zůstat věrný tradici, ale vždy hledat nové projevy víry.

Další setkání se uskuteční v Praze dne 30. listopadu – 1. prosince 2017.

Zdroj: CEC, Henrik HanssonMiroslava Čejková publikováno: 16.10.2017 02:18 zobrazeno: 778x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus