WebArchiv - archiv českého webu

Tveit: „Jednota a misie jdou ruku v ruce“

15.10.2017

V hlavním projevu, který přednesl v neděli v Myanmaru, vyjádřil generální tajemník Světové rady církví (WCC) rev. Olav Fykse Tveit uznání Křesťanské konferenci Asie (CCA) za její dlouhodobou oddanost ekumenizmu a misii a za úsilí sjednocovat křesťanské církve na kontinentu.

Proslov zazněl v souvislosti s připomínkou 60. výročí založení CCA a jako slavnostní součást Konference o misii v Asii, na které se sešlo 600 delegátů z církví a náboženských organizací z celého světa.

„V posledních 60 letech bylo mnohého dosaženo a CCA je inspirací pro zbytek světa, zejména pro svůj pohled na misii. Jako živé a pulsující fórum pokračuje ve spolupráci mezi církvemi a národními křesťanskými organizacemi v Asii v rámci širšího ekumenického hnutí,“ uvedl Tveit a dodal: „Jdete po společné cestě a jste připraveni čelit mnoha výzvám naší doby. Účastníte se Boží misie v Asii – a to je přínosem pro širší svět.“

Tveit také vyjádřil vděčnost asijským křesťanům za to, že prokázali, že misie znamená spolupráci a společnou službu, spočívající v transformaci společnosti, v ochotě se integrovat a přispívat k budování společnosti – zejména ve školách a v nemocnicích, ale také v pomoci v náročných situacích, v odstraňování bariér a budování mostů.

„Je před námi ještě mnoho úkolů. Musíme vítězit v boji za spravedlnost a mír a pokračovat ve společné cestě jako proročtí svědkové pravdy a světla,“ uvedl dále – a to zvláště v době, kdy nás tolik sil rozděluje nejen jako lidské bytosti, ale také jako křesťany.

„Žijeme v éře hlubokých rozporů, napětí, a dokonce i násilných konfliktů a válek. Existuje tolik sil a zájmů, které nás rozdělují a rozbíjejí společenské vazby, vlastní Božímu království, spravedlnosti a míru.“

Dalšími naléhavými otázkami zmíněnými v jeho projevu byly ekonomické rozdíly a nespravedlnost, zneužívání politické moci a lidských práv, situace uprchlíků, přezbrojení a změny klimatu.

„Podstata naší křesťanské víry spočívá v tom, že následujeme, uctíváme a kážeme trojjediného Boha, stvořitele, osvoboditele, záchrance a dárce života. Posláním tohoto Boha je péče o všechny a blaho, spravedlnost a pokoj pro každého člověka. Společná cesta znamená, že nejsme sami! Věříme, že společně jdeme s trojjediným Bohem působícím ve světě, který úpěnlivě volá po vykoupení lidstva a konečném naplnění v Kristu. CCA vyjadřuje naději a modlí se za vaše odhodlání jít po společné cestě, kterou WCC nazývá Poutí spravedlnosti a míru.“

„Na této společné cestě se modlíme za vedení Ducha svatého. Jako křesťané musíme ukázat, že naše jednota vychází z rozmanitosti a že lidské společenství je možné. Církve v Asii mají pro budoucnost svého kontinentu nesmírný význam, protože nabízejí důležité hodnoty a poselství pro budoucnost založenou na spravedlnosti a míru. To zpětně ovlivňuje církve po celém světě,“ uzavřel Tveit.

Zdroj: WCCMiroslava Čejková publikováno: 16.10.2017 02:21 zobrazeno: 699x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus