WebArchiv - archiv českého webu

Knihovna dr. Františka Kováře znovu zpřístupněna

Článek do ČZ 40/2017

Původní tzv. Kovářova knihovna byla zřízena Ústřední radou Církve československé (husitské). Jejím uspořadatelem byl dr. František Kovář, tehdejší ředitel bohoslovecké koleje a pozdější třetí patriarcha. Proto nese tato knihovna právě jeho jméno. Na počátku čtyřicátých let minulého století čítala knihovna tři tisíce dvě stě svazků a jejich cena byla odhadována na sto padesát tisíc tehdejších korun československých. V současnosti čítá tato část zhruba devět tisíc svazků. Jedná se převážně o publikace z konce 19. století a ze začátku 20. století z oborů teologických, filozofických, historických a dalších humanitních. Z této literatury předně katolické a evangelické, ale i z další, čerpali poznání „otcové zakladatelé“ Církve československé (husitské), jako například Karel Farský, Karel Statečný, Alois Spisar a František Kovář. Je dokladem jejich rozhledu a myšlenkové orientace v tradici i duchovních zápasech doby.

Myšlenka obnovit Kovářovu knihovnu v budově ústředí Církve československé husitské v Praze 6 – Dejvicích nalezla podporu a trpělivou prací se tato idea stala skutečností. Od května roku 2016 byly zaevidovány další knihy v počtu šest tisíc svazků. Celkem tedy i s původní částí Kovářovy knihovny je v současnosti přístupných celkem kolem patnácti tisíc titulů.

Prostorovým centrem knihovny je místnost studovny. Je vybavena prosklenými knihovnami a nábytkem z této původní knihovny z dob Karla Farského a Františka Kováře, kdy byla užívána od roku 1926 po postavení dejvické budovy ústředí a bohoslovecké koleje. U vchodu do znovu zpřístupněné církevní knihovny nás uvítá obraz s portrétem dr. Františka Kováře, jehož autorem je prof. Jan Znoj.

Jedno důležité těžiště této církevní knihovny je v období české reformace, které je zde zastoupeno nespočtem pramenů a literatury. A především pak má knihovna své obsahové jádro v literatuře vztahující se k Církvi československé husitské v kontextu novodobých duchovních proudů a dějin. Měly by zde být časem dostupné také všechny publikace, které vydala Církev československá husitská během sta let, ať již v ústředí, v diecézích, ale i v jednotlivých náboženských obcích. Nacházejí se zde v kompletnosti i časopisy, jako je Český zápas, Náboženská revue, Svoboda svědomí a Theologická revue, které dokládají pestrost života, myšlenkovou práci a zápasy naší církve v různých obdobích její cesty od počátku k současnosti.

Knihovna je od 15. září tohoto roku částečně zpřístupněna pro prezenční výpůjčky. I přes neúplnost se zde nabízí bohatost zdrojů informací pro duchovní, bohoslovce, studenty, badatele a další zájemce. Vzhledem k tomu, že se jedná o prozatímní zkušební režim nového zpřístupnění církevní knihovny, prosíme zájemce o trpělivost a shovívavost, že všem požadavkům nebude možné hned vyhovět. K zaevidování zbývá totiž ještě nemalé množství dalších shromážděných a uložených publikací.

Obnovená knihovna Františka Kováře vzniká jako součást přípravy ke 100. výročí Církve československé husitské, v němž můžeme vytěžit z dědictví „duchovních otců“ a navázat na ně tvůrčím způsobem v naší přítomnosti.

Tomáš Butta

patriarchaTomáš Butta, patriarcha

Oldřich Nováček publikováno: 03.11.2017 11:06 zobrazeno: 1453x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus