WebArchiv - archiv českého webu

Modlitba za požehnání teologické práce

04.10.2017

„Jak nesmírná je hloubka Božího bohatství, jeho moudrosti i vědění! Jak nevyzpytatelné jsou jeho soudy a nevystopovatelné jeho cesty!“ Ř 11,33

Bože,

děkujeme ti, že jsi poslal do světa svého Syna Ježíše Krista, který je tvým vtěleným Slovem.

Děkujeme ti, že se můžeme skrze studium Písma svatého a teologických oborů setkávat s tímto tvým věčným Slovem a že můžeme hledat a rozpoznávat tvé podivuhodné cesty v dějinách i naší přítomnosti.

Děkujeme ti, že nám v Ježíšovi odhaluješ svou odvěkou moudrost, a že nás učíš řádům svého království.

Osvěcuj náš rozum světlem svého Ducha, abychom tě hlouběji poznávali.

Upevňuj naši víru, abychom v pochybnostech na tebe více spoléhali.

Svou milostí nás provázej a podpírej, abychom na dobré cestě setrvali.

Požehnej práci Husitské teologické fakulty i celé univerzity.

Žehnej všem, kteří svým studijním úsilím, odbornou prací a sebezapřením přispívají k rozvíjení lidského poznání a hodnotného života společnosti.

Žehnej teologům, aby moudrost tvého Syna přibližovali druhým svým slovem i příkladem života v lásce.

Bože, ať je na zemi známa tvá cesta a mezi národy tvoje spása (Ž 67,3).

Tobě Bože, trojjedinný, Otče, Synu, Duchu svatý, plný lásky a moudrosti náleží naše úcta, čest a chvála po věky. Amen. 

 

Říjen 2017                                                                                   Tomáš Butta, patriarcha

Oldřich Nováček publikováno: 03.11.2017 12:43 zobrazeno: 979x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus