WebArchiv - archiv českého webu

Modlitba s připomenutím reformátora Martina Luthera

„Hospodin zástupů je s námi, Bůh Jákobův, hrad náš nedobytný.“ Ž 48,8

Bože, náš Otče, blízký nám v Ježíši Kristu, svém milém Synu!

Děkujeme ti za tvého svědka doktora Martina Luthera. Děkujeme ti za jeho schopnost porozumět poselství Písma svatého i za jeho hlubokou zkušenost víry s tvým přísným nárokem i s tvojí svrchovanou milostí v Ježíši Kristu.

Prosíme tě, provázej svým požehnáním evangelické církve, které se inspirují a čerpají z biblického díla Martina Luthera. Buď svým požehnáním se všemi křesťany ze všech zemí a rozmanitých tradic a důrazů v učení i zbožnosti.

Veď nás od sporů minulosti ke společnému svědectví víry v současnosti a ke spolupráci pro dobro všech lidí.

Prosíme za všechny, kteří jako služebníci Ježíše Krista v různých církvích hlásají a šíří jeho evangelium. Ať je jejich služba Slovu požehnaná, zřetelná, srozumitelná a posiluje víru v mnohých lidských srdcích. Prosíme, uschopňuj nás k tomu, abychom přinášeli Ježíšovo dobré poselství svým vlídným slovem i jednáním i ve všedních dnech.

Prosíme, ať lidé a národy touží po tvém Slově a hledají tvé království, tvou spravedlnost a pravý pokoj.

Bože, ty ses stal reformátorovi Martinu Lutherovi jistotou a pevným hradem uprostřed všech nejistot, proměn a neklidu doby. Buď prosíme i naší jistotou, oporou a pevným základem našich životu.

Neboť od věků na věky jsi ty, věčný a mocný Bože, a tvé milosrdenství stále trvá a nikdy nepomíjí. Budiž vzdávána chvála Otci, Synu i Duchu svatému!

Amen.

Říjen 2017Tomáš Butta, patriarcha

Oldřich Nováček publikováno: 03.11.2017 12:54 zobrazeno: 1038x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus