WebArchiv - archiv českého webu

Pozdrav na HTF UK k zahájení nového akademického roku

02.10.2017

Vážená paní děkanko, vážení proděkani, vážení vyučující, vážení studenti, významní hosté a pracovníci fakulty.

Na počátku nového akademického roku vás chci všechny srdečně pozdravit za Církev československou husitskou a popřát vám úspěšnost a zdar ve vaší učitelské a badatelské práci i ve vašem studiu v tomto univerzitním společenství.

Ceníme si úzké spolupráce mezi naší církví a fakultou, a věřím, že ji budeme i v nastávajícím čase dobře rozvíjet.

Naše církev i tato fakulta nese jméno českého reformátora Jana Husa. Mistr Jan Hus v jednom ze svých univerzitních projevů hovoří o štěstí a šťastném člověku (Mistr Jan Hus v polemice a za katedrou, Masarykova univerzita Brno 2015, s. 60 – 61). Hus zde v návaznosti na starověké učence a filozofy říká, že štěstí může dosáhnout ctnostný člověk oddávající se studiu. Cesta ke štěstí vede tedy přes správné a dobré jednání a jeho předpokladem je studium. „Před štěstím nezbytně kráčí ctnost a tu zase předchází studium“, říká Hus. Studium doslova znamená vytrvalé úsilí a píle. Hus ve své univerzitní promluvě uvádí tři druhy šťastných lidí.

Šťastný je jen, kdo mnoho zná a přitom se touží učit.

Šťastný je ten, kdo se správně učí, ale také správně jedná.

Šťastný je ten, jemuž vědění prospívá.

Výraz „Šťastný“ má své biblické synonymum ve slově „Blahoslavený“. Mezi mnohými blahoslavenstvími najdeme i „Blahoslavený člověk, který obstojí ve zkoušce“, slyšíme v listě Jakubově. (Jk 1,12)

Přeji vám obstát ve všech náročných zkouškách, které jsou před vámi. Přeji vám, zakoušet radost, štěstí a obohacení ze studia na této fakultě a na univerzitě.

Přeji Boží požehnání, pokoj a přízeň pro práci fakulty i vám všem osobně!

Říjen 2017

?

?Tomáš Butta, patriarcha

Oldřich Nováček publikováno: 03.11.2017 01:05 zobrazeno: 1090x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus