WebArchiv - archiv českého webu

10. ročník Celonárodního čtení Bible

Česká evangelikální aliance a Ekumenická rada církví v České republice přebrala záštitu nad letošním jubilejním ročníkem Celonárodního čtení Bible, které proběhne v období velikonočních svátků. Jsme vděčni za vyjádřenou podporu a povzbudivá slova tajemníka ČEA pana Jiřího Ungera: „Radujeme se z možnosti sdílet touto formou poklady Písma a doufáme, že se ke kampani připojí co nejvíce sborů a společenství po celé České republice.“

Celonárodní čtení Bible je jednou ze stěžejních každoročních akcí, kterou podporuje, koordinuje a organizačně zaštiťuje Nadační fond Bible21. Každoročně se akce účastní desítky měst z celé České republiky. Po několika úspěšných ročnících je dnes již zřejmé, že se v Česku zrodila nová velikonoční tradice. Hlavním cílem je upozornit co nejvíce našich spoluobčanů na Bibli a její nadčasové poselství, nikoli pouze uspořádat jen další „velikonoční program“. Čtení je mediálně velmi přitažlivé a podle zkušeností z předchozích ročníků je i vřele přijímáno lidmi v našich městech a obcích. Veřejné čtení je organizačně i finančně nenáročnou akcí.

Dalším z cílů je vzbudit zájem o společenský a kulturní význam hodnot Bible. Celonárodní čtení Bible prezentuje Písmo jako součást kulturního života obyvatel a poukazu­je také na jeho společenskou hodnotu ve formě morál­ních a etických základů moderní společnosti.

Celonárodní čtení Bible vytváří prostor pro setkání. V atmosféře, kterou Celonárodní čtení Bible vytváří, mají zúčastnění možnost setkat se s Biblí a jejími hodnotami či se sebou samými, ať již prostřednictvím čtení samotného či rozhovoru, hudby, umění, zážitku…každý si může sám zvolit, do jaké míry se přiblíží.

Naším přáním a modlitbou je, aby skrze překlad Bible21 zazníval Boží hlas k naší generaci tak zřetelně a neodolatelně, jako tomu bylo u jeho předchůdkyně v generacích minulých.

Více na: http://ctenibible.cz/Miroslava Čejková publikováno: 14.03.2018 03:53 zobrazeno: 872x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus