WebArchiv - archiv českého webu

Pozdrav na zahájení konference na HTF UK k 70. výročí svěcení žen v CČSH

07.10.2017

Vážená sestro děkanko, vážené shromáždění, sestry a bratři!

Vážím si této možnosti pozdravit Vás na této konferenci, věnované jednomu z jubileí letošního roku 2017.

Před 70 lety, v roce 1947, prožívala Církev československá husitská slavnostní chvíle. Tehdy na první sestry byly vloženy ruce biskupů, duchovních a laických spolusvětitelů s prosbami o milost a světlo Ducha Božího. Oblékly poprvé liturgický oděv, byla jim předána Bible, aby kázaly a vyučovaly, přijaly kalich, aby vedly bohoslužbu, a štolu, aby vykonávaly duchovní péči o svěřené sestry a bratry. Byly tak vyslány, aby konaly věrně službu Bohu i lidem.

V naší církvi je tato služba žen duchovních a farářek dnes přijímána jako určitá samozřejmost. Ale samozřejmostí to není. Duchovenská služba není ničím samozřejmým a duchovenská služba žen už vůbec není samozřejmá. Ke svěcení nemůže nikdo dojít svou vlastní cestou, není to právo, ale milost. Nejde o cílevědomé sebeuplatnění, ale o pokorný postoj dát se cele Bohu k dispozici. Při přijetí svátosti kněžského svěcení se člověk zavazuje celoživotní věrností vůči Bohu. A tento závazek není snadný ani pro muže ani pro ženu.

Výročí nabízí zvláštní možnost promýšlet a vidět nově to, co se pro nás stává časem až příliš samozřejmým. Můžeme tak společně promýšlet duchovenskou službu, snažit se porozumět jejímu charakteru. Můžeme hledat odpovědi na nejrůznější otázky a hlouběji uvažovat o službě žen a mužů v Kristově církvi v proměnách časů.

Poděkování patří Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy, že se této příležitosti s pohostinností ujala a zajistila konání této konference po obsahové i organizační stránce.

Přeji Vám všem, milé sestry a milí bratři, hojnost Boží přízně, moudrosti a pokoje.

Listopad 2017       Tomáš Butta, patriarcha

Oldřich Nováček publikováno: 26.03.2018 03:50 zobrazeno: 903x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus