WebArchiv - archiv českého webu

Slovo poděkování při rozloučení se sestrou farářkou Olgou Malou

12.12.2017

Vážená zarmoucená rodino, vážené smuteční shromáždění, sestry a bratři v Kristu!

Chtěl bych připojit slovo poděkování za službu sestry farářky Olgy Malé. Myslím na její celoživotní svědectví upřímné a trpělivé víry. Tento dar víry prohlubovala, osvědčovala a předávala druhým.

Aktivně se účastnila různých církevních akcí, konferencí a setkání, kdy prohlubovala svoji víru při společném sdílení.

Svoji víru osvědčovala v nesnadném duchovenském povolání, kterému se jako žena věnovala a přinášela tak mnohým – dětem i dospělým světlo Kristova evangelia.

Svoji víru také předávala ve své rodině. Vytvářeli spolu se svým manželem Dobromilem prostředí zbožnosti a žité víry.

Připomíná nám tak křesťanku Lóis, která jako babička měla vliv na svého vnuka Timotea – křesťana spolupracovníka apoštola Pavla (2 Tm 1,5). Její vnuci aktivně působí v církvi – Jiří jako kazatel v olomoucké diecézi a Jan jako duchovní v pražské diecézi.

V listě židům v 6. kapitole ve 12. verši slyšíme: „Vezměte si za vzor ty, kdo pro víru a trpělivost mají podíl na zaslíbení“ (Žd 6,12). Děkuji Bohu za příklad upřímné a trpělivé víry naší sestry farářky Olgy Malé. Můžeme být ujištěni, že má podíl na zaslíbení věčného života v Kristu.

12. 12. L.P. 2017 v Kojetíně

T. B.Tomáš Butta, patriarcha

Oldřich Nováček publikováno: 26.03.2018 04:05 zobrazeno: 814x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus