WebArchiv - archiv českého webu

Pozdrav na adventním koncertě

14.12.2017

Vážení představitelé městské části Prahy 6, vážení zástupci armády, vážení přítomní, dámy a pánové, sestry a bratři!

Poselství vánočních svátků je určeno všem lidem. Podle evangelia Lukášova ve 2. kapitole oznamuje Boží posel betlémským pastýřům: „Nebojte se, hle zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid“ (L 2,10).

Tímto lidem je míněn nejprve hebrejský národ, ze kterého Ježíš pocházel svým lidským původem. Dokonce byl z linie královského davidovského rodu.

„Všechen lid“ – to jsou také všichni věřící křesťané bez rozdílu, ke kterému vyznání náležejí.

„Všechen lid“ znamená ale též všichni lidé bez ohledu na národnost či tradici. Vánoční poselství o novém životě, o narození je univerzálně lidské.

Vánoční poselství je pro všechny, je i pro vojáky. Je to patrné na třech skutečnostech.

Ve vojenském prostředí platí rozkazy. Ve vánočním příběhu vydává rozkaz císař Augustus a Josef tento příkaz plní.

Vánoční příběh je charakteristický „polními podmínka“. Josef s Marií a s Ježíšem nemají střechu nad hlavou. Nemají zázemí domova a jeho pohodlí. To se týká právě i služby vojáků. A tak myslíme na ty, kteří jsou vzdáleni od svých domovů v čase vánočních svátků.

A to třetí je, že ve vánočním příběhu zaznívá hudba velikého orchestru nebeského vojska. V současné ekumenické Bibli se hovoří o „nebeských zástupech“, které hrály a zpívaly Gloria. Ale v původním biblickém (řeckém) textu je uvedeno přímo „vojsko.“ A Bibli kralické je „rytířstvo“. V každém případě jsou to dobře hrající hudebníci a dobře zpívající zpěváci, které betlémští pastýři slyšeli. Důležité je, že to, co zaznívá o Vánocích, je mohutným zpěvem slávy, ale i pokoje (L 2,14). Vánoční hudbou si můžeme předávat navzájem poselství pokoje napříč zeměmi a národy.

Děkuji za spolupráci Městské části Prahy 6 i Armádě české republiky. Děkuji všem účinkujícím za obohacení adventního času tímto koncertem a přeji vám pokojem a světlem naplněné svátky.

Dne 14. 12. L.P. 2017

T. B.    Tomáš Butta, patriarcha

Oldřich Nováček publikováno: 26.03.2018 04:06 zobrazeno: 988x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus