WebArchiv - archiv českého webu

Závěrečné slovo při rozhlasové bohoslužbě k 98. výročí Církve československé husitské

07.01.2018

Sestry a bratři, zde přítomní v holešovickém Husově sboru, i vy, vážení rozhlasoví posluchači!

Tato dnešní bohoslužba je jako každá konána ke cti a chvále Boží. Současně si při ní připomínáme vznik Církve československé husitské před 98 lety. Ještě dva roky zbývají do 100. výročí v roce 2020. Vznik této novodobé křesťanské církve se váže k datu 8. ledna roku 1920. Tehdy došlo ve shromáždění katolických kněží včele s dr. Karlem Farským k odvážnému rozhodnutí o utvoření samostatné národní církve. Dne 11. ledna 1920 pak byla nová církev vyhlášena při bohoslužbě v chrámu sv. Mikuláše v Praze na Staroměstském náměstí.

Nastalo tak znovuobnovení starobylé husitské církve či církve podobojí. Při vzniku naší církve totiž byl živý odkaz Mistra Jana Husa a tradice české reformace. V roce 2015 se ukázalo, že Husova osobnost stále rezonuje v naší společnosti. Tato tradice také sehrála důležitou roli při vzniku našeho samostatného státu, jehož 100. výročí připadá právě na letošní rok.

O své církvi věříme, „že vznikla z Boží milosti, aby skrze ni do jedné, svaté a obecné církve Boží byli přivedeni mnozí, kteří by jinak zůstali ztraceni v nevíře a beznaději…“ (ZV CČSH ot. 42).

Vznikem nové církve na počátku 20. století se v čase hluboké náboženské krize otevřela nová cesta k Bohu, nová možnost setkat se s Ježíšem Kristem. Tato možnost je otevřena stále.

Kristus nás stále oslovuje svým slovem a zve nás do společenství bratří a sester zve nás ke svému prostřenému stolu, abychom se stali účastníky hostiny jeho lásky. To si můžeme uvědomovat a prožívat v hloubi svých srdcí i při této bohoslužbě zde ve sboru v Praze – Holešovicích.

V jejím závěru zpíváme píseň z husitského zpěvníku číslo 158.

Leden L.P. 2018

T. B.Tomáš Butta, patriarcha

Oldřich Nováček publikováno: 26.03.2018 04:09 zobrazeno: 881x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus