WebArchiv - archiv českého webu

Na prahu nového roku 2018

13.12.2017

Sestry a bratři,

vstupujeme přes práh času oddělující „starý rok“ od „nového roku“ a začínáme si zvykat na nové datum zakončené osmičkou.

Prázdné stránky našich diářů se začnou plnit novými úkoly, naléhavými povinnostmi, připravovanými akcemi, nejrůznějšími setkáními… Přicházejí nové dny všední i jedinečné.

Rok 2018 je protkán výročími zlomových událostí našich dějin. Je to zejména 100. výročí našeho novodobého státu, v jehož čele stanul filozof a politik Tomáš G. Masaryk. Ale dějinná výročí zakončená osmičkou, která roku 1918 předcházela i po něm následovala, jsou nejen nadějeplná, ale i varující. Dějiny nejsou něčím vzdáleným, ale my jsme jejich součástí. Dějiny jsou stále otevřeny novým událostem, které i my spolutvoříme.

Církev československá husitská je od svého zrodu zvlášť úzce propojena s naší zemí, s českou společností a jejími dějinami a kulturou. Naším úkolem, jako novodobé křesťanské církve, je dosvědčovat a šířit do společnosti živého Ducha Ježíše Krista. Ježíšovo evangelium však přesahuje hranice národa a je všelidsky univerzální.

Na prahu před vykročením do nového roku prosíme v modlitbách, aby Bůh provázel svým požehnáním naši vlast a její obyvatele i celou zemi se všemi národy. Ať požehná všem dobrým záměrům a úmyslům a dodává nám sílu a vytrvalost je uskutečňovat. Ať naši církev vede, drží svou láskou a utváří z ní živý „sbor Páně“. Ať nám ukazuje dobrý směr i na našich osobních cestách novým rokem.

Tomáš Butta

patriarcha Církve československé husitské

 

 Tomáš Butta, patriarcha

Oldřich Nováček publikováno: 26.03.2018 05:02 zobrazeno: 946x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus