WebArchiv - archiv českého webu

Povolební úvaha

29.01.2018

Článek do ČZ č. 6/2018

Mohli jsme se jako občané zúčastnit přímých prezidentských voleb. Přicházeli jsme do volebních místností na nejrůznějších místech - do velkých budov v našich městech i do menších místností na vesnicích. V takové chvíli jsme si mohli uvědomit, že patříme k určitému národu, společnosti a konkrétnímu státu, jehož symbolem je státní vlajka, umístěná v prostoru volební místnosti.

V celé předvolební kampani na prezidentský úřad se ukázal klíčový význam řeči a slova, důležitost schopnosti vést debatu a přesvědčit v rozhovoru o svých kvalitách a správných postojích a jednání. Politika je svým způsobem rétorikou a obor rétoriky se zrodil ve starověku právě také v politickém prostředí. Nestačí však jen zapůsobit převahou svých slov a na vše hned a pohotově odpovědět, ale je důležité ověření pravdivosti jednotlivých tvrzení a výroků. Hodnota slova a řeči je v jejich pravdivosti.

Asi málokdo má možnost znát a setkat se osobně s kandidáty do funkce prezidenta, anebo jsou to jen kratší příležitostná setkání s občany. Jsme proto odkázáni na sdělovací prostředky, na to, co nám o nich řeknou a napíší druzí. Proto v posledu je rozhodování v přímé volbě motivováno naší důvěrou a vírou. V letošní prezidentské volbě se objevilo několik zajímavých kandidátů, nakonec byl vývěr ze dvou - našeho stávajícího prezidenta - zkušeného politika ing. Miloše Zemana a člověka vědy - prof. Jiřího Drahoše. Ačkoliv téměř polovina volících občanů měla jiný názor, ve svobodné přímé volbě potvrdil svou funkci i pro další období současný prezident.

V čase 100. výročí našeho novodobého státu si přejeme, aby působení těch, kterým je svěřována důvěra lidí, napomáhalo k překlenutí prohlubujících se názorových rozdílů a k prospěchu celé naší společnosti. Aby svůj úřad nesli s pokorou, respektem k názoru druhých a k jejich důstojnosti, a takto užívali i svá slova.

Přejeme-li si určité morální hodnoty zřetelně vidět na těch, kteří nás zastupují a reprezentují, pak je především my sami vnášejme do našich vztahů.

Tomáš Butta 

patriarcha

 

 

 Tomáš Butta, patriarcha

Oldřich Nováček publikováno: 26.03.2018 05:22 zobrazeno: 828x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus