WebArchiv - archiv českého webu

Modlitba k zahájení církevního zastupitelstva

29.11.2017

Bože, náš společný Otče a náš Vykupiteli v Ježíši Kristu!

K tobě se obracíme s modlitbami a prosbami za Církev československou husitskou, do které si nás povolal, abychom utvářeli z milosti Ducha svatého společenství víry, naději a lásky. Bože, prosíme tě za požehnání všech aktivit rozvíjejících vzdělávání, služby potřebným a misijní práci.

Dej, abychom úkoly, spojené se službou pastýřů a představitelů náboženských obcí, nesli s prozíravostí, moudrostí a s porozuměním druhým lidem, ale především se zřetelem ke tvé vůli.

Prosíme tě za odolnost lásky, abychom v síle tvého Ducha čelili zlu. Prosíme tě za vytrvalost víry, s níž bychom překonávali všechny překážky a nesli všechny náročné úkoly. Prosíme tě za naději, která nás posiluje ve všech našich dobrých aktivitách a s níž můžeme v každé situaci hledět k tobě.

Ať nás tvá milost provází v naší službě tobě a bližním a v celém našem životě. K Tobě se obracíme modlitbou našeho Pána a bratra Ježíše Krista: Otče náš …

Listopad 2017 

T. B.

 Tomáš Butta, patriarcha

Oldřich Nováček publikováno: 26.03.2018 05:30 zobrazeno: 817x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus