WebArchiv - archiv českého webu

Modlitba při představení knihy o zapojení CČSH v odboji v době druhé světové války

19.12.2017

„Hledejte především Boží království a spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno.“ Mt 6,33

Bože,

děkujeme ti za ty, kteří hledali spravedlnost v čase, kdy se projevovala v Evropě a naší zemi nelidská zvůle a bezpráví.

Děkujeme ti za ty, kteří se nasadili v odboji proti totalitnímu režimu v čase druhé světové války.

Myslíme dnes zvláště na duchovní a laiky z řad Církve československé husitské, ale i na všechny bez ohledu na jejich národnost a náboženské vyznání a kteří projevovali svou statečnost a účinně čelili zlu.

Mnozí procházeli těžkým utrpením a ztratili i svůj život.

Ať zakoušejí pokoj ve tvém království, které jsi nám otevřel příchodem a obětí tvého Syna Ježíše Krista.

Ať jejich životní příběhy a statečné postoje nejsou zapomenuty a stávají se zdrojem odvahy pro přítomnost i budoucnost.

Děkujeme ti za historiky, kteří svou prací tuto historickou paměť oživují a udržují.  

Děkujeme ti za knihu Martina Jindy a za jeho vytrvalou badatelskou práci.

Ať tato kniha přináší mnohým poznání jedinečných životních příběhů konkrétních lidí, které se odehrávaly v těžké době.

Dej, ať nás inspiruje jejich touha po pravdě, svobodě a lidskosti, a stává se pro nás příkladem jejich účinná služba Bohu i vlasti.

Bože, ukazuj nám, co je správné a dobré, a vzbuzuj v nás stálou touhu po tvé spravedlnosti.

Bože, provázej svým požehnáním naši vlast a ochraňuj ji.

Veď a posiluj svou milostí naši církev.

Ať se všemi křesťany a lidmi dobrého smýšlení a vůle hledáme tvé království a usilujeme o tvou spravedlnost.

Tobě, Bože, náleží čest a chvála po věky.

Amen.

Prosinec 2017

T. B.

 Tomáš Butta, patriarcha

Oldřich Nováček publikováno: 26.03.2018 05:34 zobrazeno: 946x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus