WebArchiv - archiv českého webu

Z programu patriarchy – srpen až listopad 2017

6. 8. 2017       Bohoslužba u příležitosti 90. výročí sboru v Olomouci – Hodolanech

14. 8. 2017 - 25. 8. 2017  Dovolená                                                                        

28. 8. 2017     Setkání s přednosty odborů úřadu ústřední rady

28. 8. 2017     Setkání  u příležitosti porady vedoucích zastupitelských úřadů ČR na MZV v Černínském paláci                                                             

29. 8. 2017     Správní rada IEP

29. 8. 2017     Výběrové řízení na přednostu IV. odboru

3. 9. 2017       Účast na bohoslužbě v náboženské obci v Praze – Nuslích

4. 9. 2017       Účast na Slavnostní liturgii k 75. výročí smrti biskupa Gorazda v Chrámu sv. Cyrila a Metoděje

6. 9. 2017       Zahájení výstavy Reformace v českých zemích v kostele sv. Martina ve zdi v Praze

7. 9. 2017       Účast na divadelním představení Temná je noc v Divadle Mana v Praze 10 – Vršovice

8. 9. 2017       Biskupská rada

9. 9. 2017       Zasedání ústřední rady

10. 9. 2017     Bohoslužba se vzpomínkou na bratra patriarchu Josefa Špaka v chrámu sv. Mikuláše v Praze

14. 9. 2017     Zahájení výstavy „Fenomén Masaryk“ v nové budově Národního muzea v Praze

15. 9. 2017     Táborská setkání

17. 9.2017      Účast na setkání mládeže v Olomouci

18. 9. 2017     Jednání se zástupci městské části Prahy 6

19. 9. 2017     Koordinační skupina ke 100. výročí Církve československé husitské v roce 1920

20. 9. 2017     Setkání k přípravě učebnice náboženství

21. 9. 2017     Zasedání redakční rady Českého zápasu

22. – 23. 9. 2017  Pouť milosrdenství plzeňské diecéze do Perninku a Ostrova k 90. výročí dr. K. Farského

25. 9. 2017     Pohřební rozloučení s br. farářem Vlastimilem Klosem v Husově sboru v Jičíně

26. 9. 2017     Schůzka na ministerstvu kultury s paní náměstkyní dr. Matouškovou

28. 9. 2017     Svatováclavská pouť ve Sboru Prokopa Holého v Olomouci – Černovíře

30. 9. 2017     Divadelní představení „České nebe“ v Husově sboru v Havlíčkově Brodě

1. 10. 2017     Účast na bohoslužbě pro rodiny s dětmi v náboženské obci v Kuřimi        

2. 10. 2017     Zahájení akademického roku 2017/2018 na Husitské teologické fakultě UK

3. 10. 2017     Liturgický workshop ve školicím středisku v Brně na Lipové

4. 10. 2017     Schůzka s architekty z ČVUT k publikaci o sborech CČSH

4. 10. 2017     Studentská bohoslužba k zahájení akademického roku na HTF UK v Husově sboru na Vinohradech

7. 10. 2017     Setkání při příležitosti 593. výročí smrti Jana Žižky z Trocnova u památníku v Sudoměři

10. 10. – 11. 10. 2017  Výjezdní zasedání Řídícího výboru ERC v Herlíkovicích

11. 10. 2017   Kolokvium „Křesťan a veřejná angažovanost“ v Emauzském klášteře v Praze

12. 10. 2017   Setkání u příležitosti 593. výročí smrti Jana Žižky z Trocnova v Severočeském muzeu v Liberci

13. 10. 2017   Hospodářská komise

13. 10. 2017   Biskupská rada a setkání se spirituály

14. 10. 2017   Zasedání ústřední rady

15. 10. 2017   Bohoslužba v Husově sboru v Praze - Dejvicích

16. 10. 2017   Církevní zkušební komise   

17. 10. 2017   Setkání s náměstkem ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů

18. 10. 2017   Zasedání vědecké rady HTF UK

20. 10. 2017   Ekumenická bohoslužba před volbou kandidáta na funkci rektora UK v kostele sv. Havla

20. 10. 2017   Konference „Luther pro dnešek“ k 500. výročí reformace v Senátu PČR

21. 10. 2017   Zádušní mše v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha za oběti heydrichiády

23. 10. 2017   Přednášky o reformaci v česko-saském pohraničí a výstava v centru Svobodného státu Sasko

                       a koncert U Lužického semináře

23. 10. 2017   Koncert „Luther a jazz“ v rámci výročí reformace 2017 na Velvyslanectví SRN

25. 10. 2017   Setkání u příležitosti rakouského státního svátku na Žofíně           

27. 10. 2017   Ekumenická bohoslužba za Pavla Tigrida ve Sboru K. Farského v Semilech

                       u příležitosti 100. výročí od narození

28. 10. 2017   Modlitba za domov – ekumenická slavnost s koncertem skupiny Hradišťan

                       v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad

31. 10. 2017   Bohoslužba k 500. výročí evropské reformace v evangelickém kostele v Třinci

7. 11. 2017     Koordinační skupina ke 100. výročí CČSH                        

8. 11. 2017     Správní rada Institutu evangelizace a pastorace

9. 11. 2017     Ekumenická bohoslužba ke Dni válečných veteránu ve vojenském kostele

                       sv. Jana Nepomuckého v Praze Na Hradčanech

10. 11. 2017   Zasedání ústřední rady

10. 11. 2017   Slavnostní shromáždění a pobožnost ke Dni válečných veteránů v kostele sv. Mikuláše na

                       Staroměstském náměstí v Praze

11. 11. 2017   Církevní zastupitelstvo

11. 11. 2017   Pietní akt u příležitosti Dne válečných veteránů na Vítkově

13. 11. 2017   Setkání metodiků duchovní péče a výuky náboženství

15. 11. 2017   Účast na studentské bohoslužbě v náboženské obci Praha 10 – Vinohrady s kázáním dr. T. Nováka

16. 11. 2017   Jednání se zástupci MČ Prahy 6

17. 11. 2017   Pietní akt před Hlávkovou kolejí a návštěva Národní třídy

17. 11. 2017   Slavnost světla a předání pěti zvonů pro znonohru ve Sboru kněze Ambrože v Hradci Králové

21. 11. 2017   Valné shromáždění ERC

22. 11. 2017   Exegetický seminář k adventu

23. – 24. 11. 2017  Konference „Žena vysvěcená“ k 70. výročí svěcení žen na Husitské teologické fakultě UK

23. 11. 2017   Účast na koncertě renesanční hudby literátského bratrstva v Opatovicích z roku 1577 k poctě

                       M. Jana Husa a M. Jeronýma Pražského v kostele sv. Michala

25. 11. 2017   Slavnostní bohoslužba k 70. výročí svěcení žen v CČSH v Husově sboru v Praze 6 – Dejvicích

27. 11. 2017   Správní rada Institutu evangelizace a pastorace

28. 11. 2017   Slavnostní setkání k 90. výročí ThDr. K. Farského v Praze Karlíně ve spolupráci s Dialogem na cestě

29. 11. 2017   Zasedání liturgické komiseTomáš Butta, patriarcha

Oldřich Nováček publikováno: 07.05.2018 03:23 zobrazeno: 1139x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus