WebArchiv - archiv českého webu

Modlitba k 110. výročí narození prof. Otto Rutrleho

11.03.2018

„Ježíš znovu řekl: Pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás." J 20,21

Pane Ježíši Kriste, jenž jsi naším Učitelem, Knězem a Pastýřem, děkujeme ti za Církev československou husitskou. Ty nás od počátku vedeš a svěřuješ nám poslání být svědky o tobě ve světě v každé době.

Děkujeme ti za všechny, kteří naši církev utvářeli po stránce duchovní i hmotné. Myslíme na duchovní, kteří věrně konali svoji službu tobě, na učitele, kteří ukazovali svým žákům cestu s tebou, a na laiky projevující svoji činnou víru a lásku v náboženských obcích.

Děkujeme ti dnes za bratra prof. Otto Rutrleho u příležitosti 110. výročí jeho narozenin. Přijmi náš vděčný dík za jeho učitelské a svědecké dílo a za jeho zápas o pravdu evangelia, který vedl a ukazoval tak k tobě, pravému základu církve a naší víry.

Děkujeme ti, že svým dílem stále předkládá před nás obraz tvé živé církve. Uč nás vážit si daru bohoslužby, povzbuzuj ty, kteří se věnují kazatelské, katechetické a pastorační péči. Prosíme, odpusť nám naši nedostatečnost, lhostejnost a neporozumění. Posiluj nás svým Duchem, utvářej z nás své živé tělo a uschopňuj nás nést a naplňovat poslání, které jsi nám svěřil – být tvými svědky i v tomto čase.

Bohu samému buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všecka pokolení na věky věků! Amen.

Březen L. P. 2018

Tomáš ButtaTomáš Butta, patriarcha

Oldřich Nováček publikováno: 09.05.2018 08:16 zobrazeno: 800x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus