WebArchiv - archiv českého webu

Modlitba k zakončení katechetické konference

23.04.2018

Ježíš praví: „Mé učení není mé, ale toho, kdo mě poslal. Kdo chce činit jeho vůli, pozná, zda je mé učení z Boha, nebo mluvím-li sám za sebe." Jan 7,16-17 

A apoštol nás povzbuzuje: „Nuže tedy, bratři a sestry, stůjte pevně a držte se toho učení, které jsme vám odevzdali, ať už slovem nebo dopisem." 2 Tesalonickým 2,15  

Bože, Otče Ježíšův i Otče nás všech,

děkujeme ti za to, že můžeme být nositeli evangelia a šiřiteli učení, které se předává z generace na generaci – toho učení, které předávali apoštolové, ať již slovem mluveným nebo psaným (2 Te 2,15), a svým osobním svědectvím (2 Te 1,10), - učení, které je učením Kristovým (1 J 1,9) – učením jeho i našeho nebeského Otce (J 7,16).

Děkujeme ti, že můžeme být dnešním setkáním povzbuzeni, posíleni a obohaceni vzájemným sdílením našich zkušeností ze škol a sborů, i zkušenostmi z druhých církví.

Bože, dávej nám schopnost oslovit poselstvím evangelia a tvým učením děti, dospělé i lidi prožívající čas stáří.

Dej nám moudrost, abychom dokázali vést skupiny i jednotlivce a ukazovali jim na Ježíše Krista slovem i tvořivými aktivitami, a především svojí vírou a svým životním svědectvím.

Prosíme tě o dary Ducha svatého a požehnání pro všechny ty, kteří se věnují vyučování, vedení a výchově dětí a mladé generace v církvi.

Amen.

Sám pak náš Pán Ježíš Kristus a Bůh náš Otec, který si nás zamiloval a ze své milosti nám dal věčné potěšení a dobrou naději, nechť povzbudí vaše srdce a dá vám sílu ke každému dobrému činu i slovu. 2 Te 2,16-17

Požehnání Boha Otce i (+) Syna i Ducha svatého. Amen.

Duben 2018

Tomáš ButtaTomáš Butta, patriarcha

Oldřich Nováček publikováno: 09.05.2018 08:26 zobrazeno: 811x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus