WebArchiv - archiv českého webu

Modlitba k výročí kostela Ducha sv. v Novém Boru

29.04.2018

„Chvalte Boha v jeho svatyni. Aleluja." Ž 150,1

„Plni Ducha zpívejte žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně … a vždycky za všechno vzdávejte Bohu díky." Ef 5,19-20

Bože, v tento den ti chceme vyjádřit náš dík za tento kostel, který odkazuje ke tvému živému a věčnému Duchu – Duchu svatému.

Děkujeme ti za ty, kteří tento dům – tvou svatyni a stavbu církve v minulosti zbudovali. Myslíme s díkem i na ty, kteří se nasazovali pro jeho obnovu, aby byl otevřen pro mnohé i v přítomné době.

Děkujeme ti za tuto stavbu, ve které se shromažďuje tvůj lid k bohoslužbě, modlitbám i společné chvále.

Ať můžeme i nadále zakoušet působení tvého svatého Ducha, který vše od věčnosti do věčnosti oživuje; který v nás vzbuzuje víru, proměňuje lidská srdce láskou, otevírá před námi výhledy naděje; který shromažďuje a spojuje tvůj lid a vybavuje dary umění, tvořivosti a hudby.

Prosíme o tvoji přízeň, milost a požehnání pro ty, kteří sem přicházejí a budou přicházet. Ať je i nadále tento prostor místech, kde zní upřímná a stálá chvála a zpěv k poctě tvého jména. Neboť tobě jedinému Otci, Synu i Duchu svatému, náleží chvála a úcta v tomto chrámu i v celém vesmíru.

Amen.

Duben L. P. 2018

Tomáš ButtaTomáš Butta, patriarcha

Oldřich Nováček publikováno: 09.05.2018 08:30 zobrazeno: 833x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus