WebArchiv - archiv českého webu

Pozdrav diecézním shromážděním Církve československé husitské

23.04.2018

Vážený bratře biskupe, vážené sestry a bratři,

pozdravuji vaše shromáždění, ke kterému se scházíte, abyste se podělili navzájem o zkušenosti z uplynulého roku a abyste s modlitbou a společnými rozhodnutími řešili naléhavé úkoly, které se dotýkají přítomnosti, ale i budoucnosti naší církve.

Letošní rok 100. výročí našeho státu nám připomíná důležitost znovu si uvědomit, že máme jako křesťané nezastupitelné poslání v současné společnosti. Kéž dokážeme využívat přítomné možnosti k šíření evangelia a rozvíjíme svá specifická obdarování jako církev hlásící se k husitské reformační tradici.

Evangelium se žije v církvi, v konkrétní náboženské obci, v konkrétním společenství. Proto naším podstatným úkolem je vytvářet společenství církve ve vzájemném porozumění (Ř 12,16) a podpoře (1 Te 5,11) a s vědomím, že náležíme jako jednotlivé části k celku Kristova těla (Ef 4,15-16).

Děkuji vám za vaši službu a nesení tíhy a všech starostí a přeji vám od Boha milost, posilu víry, radost a pokoj v hojnosti

Tomáš Butta

bratr patriarcha

Duben L. P. 2018  

 

 

 

 Tomáš Butta, patriarcha

Oldřich Nováček publikováno: 09.05.2018 09:18 zobrazeno: 911x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus