WebArchiv - archiv českého webu

Rozhovor patriarchy Tomáše Butty pro Radio 1

06.06.2018

 www.radio1.cz/zatisi

Patriarcha Tomáš Butta byl dne 6. června 2018 od 21:00 hostem Jeronýma Janíčka v diskusním pořadu Zátiší na Radiu 1 na frekvenci 91,9FM započal trojici rozhovorů ke 100. výročí založení samostatné republiky. 

Okruhy rozhovoru byly:
  • Počátky české národní církve, první kázání v českém jazyce, opozice vůči katolické církvi, spojované s vládnoucími Habsburky.
  • Církve u nás, hlásící se k odkazu Mistra Jana Husa (teze, přístup k víře, hledání prvotní církve).
  • Vznik resp. vyhlášení institucializované Církve československé husitské v r. 1920 včetně základních pilířů, na nichž byla vystavěna a stojí na nich dodnes (prvotní odpor katolické církve vůči vzniku Církve československé husitské a její "prokletí", smírný přístup a uznání církví)
  • Souvislost mezi vyhlášením Církve československé husitské a vznikem samostatné republiky, včetně osobního vztahu T.G. Masaryka k této církvi a církvím obecně.
  • Stručný pohled na život Církve československé husitské v letech 1938 - 1939, 1939- 1945 a 1945 - 1998
  • Skromnost vnější (kostely, modlitebny, bohoslužby konané i v těch nejjednodušších prostorách) a vnitřní (bohoslužba - inspirace klasickou římskou mší resp. východní liturgií, vztah k Bohu, světu a víře) v Církvi československé husitské.
  • Vysvětlení základních symbolů Církve československé husitské.
  • Rozdíl mezi farářem/farářkou a kazatelem/kazatelkou.
  • Poškozování pojmu husitství (socialismus - Žižka a boj proti "zlé církvi", současnost - "národovectví a xenofobie" - zneužívání symbolu kalicha).
Oldřich Nováček publikováno: 08.06.2018 09:00 zobrazeno: 1349x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus