WebArchiv - archiv českého webu

Projev v Sudoměři při ukázce bitvy

24.03.2018

Projev v Sudoměři při ukázce bitvy dne 24. 3. 2018 u památníku Jana Žižky - 598. výročí

Vážená paní starostko, vážení vzácní hosté, vážení přítomní, všechny vás srdečně zdravím.

 „Stůjte tedy, opásáni kolem beder pravdou, obrněni pancířem spravedlnosti a obuti k pohotové službě evangeliu pokoje“ (Ef 6,14-15).

Nacházíme se v místech slavného vítězství husitů v bitvě u Sudoměře. Na této bitvě, ale i na dalších, bylo charakteristické, že menšina zvítězila nad přesilou. K vítězství přispěla jistě schopnost vojevůdce Jana Žižky z Trocnova. Důležitá byla však víra ve spravedlnost a vědomí, že jde o správnou věc, kterou je třeba hájit a bránit. Odvahu a sílu jim dodávala jejich víra a přesvědčení. Již v biblických příbězích Starého zákona se setkáváme s tím, že menší počet bojovníků zvítězí nakonec nad početnějším vojskem protivníků. Povzbuzujícím příběhem pro středověké husitské bojovníky bylo vítězství krále Davida nad dobře vyzbrojeným válečníkem Goliášem.

Na husitství se oceňuje válečnictví, taktika a bojové schopnosti. To je však jen jedna stránka. V husitství dochází k rozvoji českého jazyka. Šíří se znalost Bible i mezi laiky, vznikají duchovní písně v češtině. Projevuje se touha po svobodném myšlení a rozhodování.

Utváří se také správa založená na demokratičtějších principech, na zásadách větší rovnoprávnosti a žitého bratrství. I Žižka byl označován jako „Bratr náš věrný“. Ačkoliv měl autoritu a respekt, přesto byl bratrem. Byl jedním z nich.

Je nesporné, že husitské motivy byly živé v dějinách a sehrály důležitou úlohu při vzniku našeho novodobého státu.

Jižní Čechy jsou místem bohatým na historii – Husinec, Trocnov, Tábor, Chelčice a také Sudoměř. Tato místa jsou živou připomínkou dávné historie naší země. Sudoměř jsem navštívil již častokrát, ale na této březnové akci jsem poprvé. Děkuji za pozvání a přeji vám pokojné velikonoční svátky.

Březen L. P. 2018                                                                          

T. B.Tomáš Butta, patriarcha

Oldřich Nováček publikováno: 31.07.2018 02:57 zobrazeno: 900x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus