WebArchiv - archiv českého webu

Pozdrav k zahájení XVI. všesokolského sletu

01.07.2018

Pozdrav k zahájení XVI. všesokolského sletu dne 1. 7. 2018 v katedrále sv. Víta

Vážená paní starostko,

vážený pane kardinále,

vážení přítomní,

sestry a bratři,

je pro mne ctí, že vás mohu pozdravit při této slavnostní události všesokolského sletu.

Církev československá husitská měla vždy k Sokolu velmi blízký vztah, neboť sdílíme společné postoje vlastenectví a lidskosti.

Dr. Karel Farský ve svém kázání z roku 1922 s názvem „Křesťanství a tělovýchova“ oceňuje sport a pěstování tělesné zdatnosti, neboť vychovávají k osobní ukázněnosti, přemáhání sebe a střídmosti (Postily, s. 62).

Také moje rodina měla vztah k Sokolu. Můj děda akademický sochař Jan Znoj je autorem sochy dr. Miroslava Tyrše, která stojí před sokolovnou v Kyjově.

Hodnotami, které předáváte z generace na generaci je aktivní životní styl a s ním související tělesná i duševní přímost a pevnost.

Přímost a pevnost – to jsou hodnoty našeho lidství v každé době.

V Bibli ve starozákonní knize Přísloví ve 4. kapitole slyšíme výzvu:

„Tvé oči ať hledí rovně, zpříma před sebe se dívej.

Sleduj stopy svých nohou, všechny tvé cesty ať jsou pevné“ (Př 4,25-26).

Děkuji srdečně za vaše pozvání a přeji Boží přízeň a zdar vašemu velkému svátku v čase 100. výročí našeho státu a všem vašim aktivitám, kterými posilujete tělesné zdraví i ducha lidské vzájemnosti.

Dne 1. července L.P. 2018                              

T. B.Tomáš Butta, patriarcha

Oldřich Nováček publikováno: 31.07.2018 03:11 zobrazeno: 788x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus