WebArchiv - archiv českého webu

Slovo k zahájení festivalu duchovní hudby

05.07.2018

Slovo k zahájení festivalu duchovní hudby v chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí dne 5. 7. 2018

Vážení přítomní, sestry a bratři,

v Žalmu 145. slyšíme:

„Chci tě vyvyšovat, Bože můj a Králi, tvému jménu dobrořečit navěky a navždy. Po všechny dny ti chci dobrořečit a tvé jméno chválit navěky a navždy.

Veliký je Hospodin, nejvyšší chvály hodný, jeho velikost nelze vyzpytovat. Všechna pokolení chválí tvoje skutky zpěvem“ (Ž 145,1-4).

Letošní festival duchovní hudby se uskutečňuje v roce 100. výročí naší republiky. Historické a duchovní kořeny českého státu však sahají mnohem hlouběji do minulosti.

Počátky našeho státu a naší kultury mají vztah k cyrilometodějské tradici a také ke knížeti Václavovi.

Naši státnost a její duchovní kořeny od počátku provází hudba. Dokladem toho jsou nejstarší české duchovní písně „Hospodine, pomiluj ny“ a „Svatý Václave“. Lid je zpíval nejen při církevních shromážděních, ale také při státních slavnostech – při uvádění knížat a korunovaci králů.

Již v Bibli je dosvědčen zpěv při nastolování izraelských králů. V Knize žalmů se setkáváme s tzv. „královskými žalmy.“ Byly zpívány při slavnostech nastolení nového vládce a panovníka jako Žalm 2., 110. a další.

Králem, o kterém se v Žalmech zpívá však není nikdo z lidí, ale Bůh sám. Lidský vládce a panovník je jen jeho služebníkem.

Charakteristické pro duchovní písně a hudbu je, že je jimi chválen a oslavován Král všech věků, jak je to vyjádřeno v Žalmu 145: „Chci tě vyvyšovat, Bože můj a Králi.“

Děkuji všem zpěvákům a hudebníkům, že jste v roce 100. výročí naší státnosti přišli do těchto místi oslavit svátky Cyrila a Metoděje a Mistra Jana Husa svým zpěvem a hudbou, která povznáší vzhůru a potěšuje srdce.

Děkuji všem organizátorům i zdejší náboženské obci za pohostinnost a spolupráci. Ať je letošní festival hodnotným příspěvkem k jubileu našeho státu a příjemným prožitkem a setkáním v tyto sváteční červencové dny.

Červenec L.P. 2018                                                                        

T. B.Tomáš Butta, patriarcha

Oldřich Nováček publikováno: 31.07.2018 03:14 zobrazeno: 790x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus