WebArchiv - archiv českého webu

Modlitba za rozvíjení darů a služeb v církvi

„A toto jsou jeho dary: jedny povolal za apoštoly, jiné za proroky, jiné za zvěstovatele evangelia, jiné za pastýře a učitele, aby své vyvolené dokonale připravil k dílu služby – k budování Kristova těla.“ Ef 4,11-12

Bože, Pane světa, Vykupiteli a obnoviteli všeho!

Děkujeme ti, že jsi v tomto světě založil Kristovu církev, která byla zbudována na svědectví tvých apoštolů a proroků.

Děkujeme ti, že jsi v hojnosti vylil svého svatého Ducha a obdarováváš svůj lid mnohými jeho dary.

Děkujeme ti za všechny, na jejichž životě se tvé dary projevovaly a projevují. Dej, abychom stále více toužili tvé blízkosti a po tvých darech, dokázali je rozvíjet a využívat k budování a růstu Kristovy církve.

Modlíme se za všechny, kterým byla svěřena pastýřská služba, aby druhé vedli ke Kristu a napomáhali horlivě tomu, co slouží k prospěchu tvého lidu a k jeho jednotě v lásce. Modlíme se za učitele a za všechny, kteří druhé učí a vychovávají. Modlíme se za pedagogy na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy, aby navazovali na odkaz učitelů a teologů předcházejících generací, dokázali nadchnout studenty pro Boží moudrost a pomáhali svou vírou a poznáním na cestě těm, kteří ve svém životě zaslechli nebo zaslechnou povolání ke službě Kristu.

Pane Ježíši Kriste, pomáhej nám, abychom byli zvěstovateli tvého evangelia všude tam, kde žijeme a kam nás posíláš.

Duchu svatý, ať tvé mnohé dary se projevují na tvých služebnících i služebnicích.

Přijď, Duchu svatý! Otevírej zdroje své lásky, moudrosti a pokoje!

Amen.

Květen 2018Tomáš Butta, patriarcha

Oldřich Nováček publikováno: 01.08.2018 11:55 zobrazeno: 817x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus