WebArchiv - archiv českého webu

Modlitba k zahájení pouti na Sázavu

23.06.2018

Hlahol Hospodinu, celá země! Vstupte do jeho bran s díkůvzdáním, do nádvoří jeho s chvalozpěvem! Vzdávejte mu chválu, dobrořečte jeho jménu, neboť Hospodin je dobrý, jeho milosrdenství je věčné, jeho věrnost do všech pokolení! Žalm 100,1.4-5 

Bože, ty jsi počátek, cesta i cíl všech našich poutí. Ty vedeš a provázíš svůj lid na cestě dějinami. Také nás provázíš a ukazuješ nám cestu ke svému království hlasem a dílem svých svědků. Buď s námi, když si dnes budeme připomínat pouť Cyrila a Metoděje, kteří přinesli světlo Kristovo našim předkům. Ať i v našich životech září toto světlo.

Buď s námi, když se k tobě budeme obracet modlitbami a zpěvem, v místech, kde se k tobě modlil opat Prokop a chválil tvé jméno slovanskou řečí.

Provázej nás svým požehnáním a pokojem během celé naší dnešní pouti na Sázavu.

Dopřej nám chvíle klidu, zastavení a občerstvení z bohatství darů tvého stvoření, a dej, ať se dokážeme navzájem potěšit tímto setkáním, hudbou a uměním. Požehnán buď Bůh Hospodin od věků na věky.

Amen.

Červen 2018                Tomáš Butta, patriarcha

Oldřich Nováček publikováno: 01.08.2018 11:56 zobrazeno: 753x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus