WebArchiv - archiv českého webu

Modlitba s poděkováním za Husův sbor v Přepeřích

„Pro tvé hojné milosrdenství smím přicházet do tvého domu, smím se sklánět před tvým svatých chrámem naplněn tvou bázní. Jásotem tě budou oslavovat ti, kdo milují tvé jméno.“ Ž 5,8.12

 

Bože, Pane vesmíru a Stvořiteli všeho. Tvá jsou nebesa, tvá je i země, založil jsi svět a všechno, co je na něm (Ž 89,12). Ty jsi dal nám lidem k obývání zemi, která je plná života a tvého podivuhodného díla. Děkujeme ti za dar přírody, za průzračnou vodu, za skály, louky, pole a lesy. Tobě náleží chvála a úcta ve všech pokoleních.

Děkujeme ti za tento sbor v Českém ráji, vybudovaný k poctě tvého jména.

Děkujeme ti za tvého svědka Jana Husa, jehož zápas o Kristovu pravdu tento sbor svým označením připomíná. Pro něho byl tvůj zákon potěšením (Ž 119,77), miloval jej (Ž 119,165) a držel se tvého slova (Ž 119,101).

Dej nám, Bože, schopnost a sílu po jeho příkladu následovat tvého Syna v pokoře, lásce a pravdivosti a usilovat o vládu Kristova Druha v církvi i ve světě.

Ty jsi dárce času našeho života zde na této zemi. Ať si nacházíme čas pro tebe, neboť ty máš pro nás celou věčnost ve svém království, které se nám v Kristu otevírá. Ať i nadále rádi přicházíme do tohoto sboru, abychom se k tobě společně obraceli v modlitbách, oslavovali tě a vytvářeli rodinu víry.

Ať zde čerpáme posilu z tvého slova a tvé odpuštění projevené v lásce a oběti smíření tvého Syna. Ať nás provází tvá přízeň a požehnání.

Tobě buď chvále a čest, náš Bože jediný – Otče, Synu a Duchu svatému i nyní i po věky.

Amen.

Červenec 2018Tomáš Butta, patriarcha

Oldřich Nováček publikováno: 01.08.2018 11:59 zobrazeno: 920x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus