WebArchiv - archiv českého webu

Dopis generálnímu tajemníkovi Světové rady církví u příležitosti 70. výročí

08.08.2018

Vážený pane generální tajemníku a bratře v Ježíši Kristu,

srdečně Vás pozdravuji jménem celé naší církve u příležitosti 70. výročí vzniku Světové rady církví.

Děkujeme za to, že Světová rada církví umožňuje v široké míře hledat jednotu mezi církvemi a mezi křesťany, společně konat službu Bohu Otci, Synu a Duchu svatému a vnášet do světa poselství spravedlnosti (Mt 5,6), smíření (2 K 5,18-19) a pokoje (Mt 5,9).

Děkujeme, že naše Církev československá husitská se mohla stát členem SRC na začátku 70. let minulého století po valném shromáždění v New Dehli (1961).

V Církvi československé husitské nás „náš Pán nad celou Boží církví vede k modlitbě a úsilí o ekumenickou jednotu víry, naděje a lásky i života díla všech církevních organizací a křesťanů na celém světě“ (Základy víry Církve československé husitské, č. 29).

Vážíme si toho, že se naše církev po politických změnách v r. 1989 mohla aktivně zapojit v práci SRC i prostřednictvím jejích komisí a ústředního výboru. Jmenovitě se na práci v ústředním výboru podílela Jana Krajčiříková (1998-2006) a Kristýna Mlýnková (2006-2013), Věra Vaníčková byla členkou komise Víra a řád. V současnosti je členkou ústředního výboru od roku 2013 Martina Kopecká a Hana Tonzarová je od r. 2015 členkou komise pro ekumenickou formaci a vzdělávání.  

Dovolte, abych Vám také ještě poděkoval za Vaše dopisy poslané naší církvi u příležitosti slavnosti na památku českého reformátora Mistra Jana Husa v červenci tohoto roku v Praze a k 70. výročí svěcení žen v loňském roce. Obě tyto slavnosti měly ekumenický charakter.

Modlíme se za to a vyslovujeme přání, aby SRC mohla i nadále s Boží posilou plnit své poslání napomáhat ke sblížení a spolupráci církví po celém světě, aby podněcovala k ekumenickému dialogu a pokračovala i v úsilí o spravedlnost, smíření a pokoj pro všechny. 

Milost Pána Ježíše Krista buď s vámi (Fp 4,23).

Za Církev československou husitskou

Tomáš Butta

patriarcha

Srpen L.P. 2018                                                                 Tomáš Butta, patriarcha

Oldřich Nováček publikováno: 27.08.2018 11:31 zobrazeno: 869x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus