WebArchiv - archiv českého webu

Pozdrav a přání ke 100. výročí Českobratrské církve evangelické

Vážený bratře synodní seniore Danieli, vážené a milé sestry a bratři, vzácní hosté!

Dovolte, abych vás co nejsrdečněji pozdravil za českou ekumenu při tomto bohoslužebném shromáždění konaném v rámci vašeho významného výročí.

Název vaší církve odkazuje jednak označením „českobratrská“ na naši domácí tradici, a současně charakteristika „evangelická“ je široce univerzální.

V prvním případě se dotýká našich národních křesťanských kořenů – Jana Husa, církve podobojí a Jednoty bratrské. Tyto náboženské a národní motivy byly živé při vzniku našeho samostatného státu před sto lety, ale i při ustavení vaší církve ve stejném roce.

Váš název však obsahuje i ústřední biblický pojem „evangelium“. Je to stále udivující příznivá a nejlepší zpráva od Boha pro náš svět a pro každého člověka.

V 1. listě apoštola Pavla Tesalonickým je řečeno: „Bůh nás uznal za hodné svěřit nám evangelium, a proto mluvíme tak, abychom se líbili ne lidem, ale Bohu, který zkoumá naše srdce (1 Te 2,4).“ Věrnost svěřenému evangeliu není žádnou snadnou cestou, jak je to zřejmé i z mnoha příběhů věřících lidí z řad vaší církve.

Děkujeme Bohu za vaši víru a svědectví evangeliu v průběhu uplynulého času. Připomínáme si biblickou práci v podobě překladů a výkladů, které se věnujete v návaznosti na starou Jednotu bratrskou. Mají z ní velký prospěch i křesťané z dalších církví, neboť nás vede společně k hlubšímu poznání Božího slova.

Myslíme i na vaši ekumenickou otevřenost a rozvíjení mezinárodních kontaktů a vztahů v čase rozdělené Evropy i v současnosti.

Kéž Bůh žehná vám i vašemu zvěstovatelskému, diakonickému a výchovnému dílu i dalším aktivitám, které jako celek církve i ve svých jednotlivých společenstvích víry rozvíjíte.  

K vašemu jubileu připojuji starokřesťanské přání z apoštolova listu Efezským:

„Pokoj bratřím a sestrám i láska a víra od Boha Otce a našeho (společného) Pána Ježíše Krista“ (Ef 6,23).  

Září L. P. 2018

Tomáš Butta

patriarcha Církve československé husitskéTomáš Butta, patriarcha

Oldřich Nováček publikováno: 02.11.2018 02:05 zobrazeno: 925x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus