WebArchiv - archiv českého webu

Projev u sochy T. G. Masaryka v Hodoníně

15.09.2018

Vážený bratře biskupe, vážený pane místostarosto, vážení přítomní,

na měsíc září připadá datum úmrtí dvou prvních prezidentů našeho novodobého státu. Pan prezident Tomáš G. Masaryk zemřel 14. září 1937 a pan prezident Edvard Beneš 3. září 1948.

Oba dva první prezidenti pocházeli ze skromných poměrů. Vlastním úsilím a studiem se vypracovali v intelektuální osobnosti s širokým rozhledem. Oba se angažovali v politice a sehráli zásadní diplomatickou roli při vzniku samostatného demokratického státu po první světové válce.

Když umírá Masaryk je samostatný stát i Evropa ohrožována ideologií nacismu. Když umírá prezident Beneš, moci se v naší zemí ujímá komunistická totalita.

Obě osobnosti byly bytostnými demokraty. Určitý rozdíl bývá spatřován v tom, že Masaryk vycházel z pojetí humanitní demokracie, oproti tomu Beneš se přikláněl k demokracii socializující.

Masaryk byl orientován na západní velmoci. Beneš po Mnichovu a v čase druhé světové války se politicky zaměřoval nejen na západ, ale i na Sovětský svaz. Jeho vizí bylo, že obnovené Československo bude mostem mezi východem a západem. To se v době rozdělené poválečné Evropy nemohlo uskutečnit. Samostatná demokratická republika se nejprve rozpadla pod tlakem nacismu a podruhé pod mocí komunismu.

Prezident Masaryk zakoušel po všech politických zápasech vítězství a rozvíjení demokratického státu, který se vyznačoval pozoruhodným kulturním vzestupem. Prezident Beneš prožíval naproti tomu tragické politické prohry v roce 1938 a v roce 1948. I on však nechtěl se zříci zásad demokracie a svobody v nejtěžších situacích.

Je dobře, že se můžeme k osobnosti T. G. Masaryka otevřeně hlásit, projevovat mu uznání a vděčnost. Při četbě jeho spisů si můžeme uvědomovat aktuálnost hodnot humanity, pravého vlastenectví a demokracie, které položil jako základní ideové kameny našeho novodobého státu.

Prezident Tomáš G. Masaryk kéž zůstává ve vděčné paměti. A naši vlast ať provází Boží požehnání a pokoj!

Hodonín 15. září L. P. 2018Tomáš Butta, patriarcha

Oldřich Nováček publikováno: 02.11.2018 03:10 zobrazeno: 771x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus