WebArchiv - archiv českého webu

Pozdrav na zahájení akademického roku 2018/2019

01.10.2018

Vážená paní děkanko,

vážené akademické shromáždění,

vzácní hosté, milí studenti a studentky!

Pozdravuji vás všechny jménem Církve československé husitské na začátku nového akademického roku. Nejprve chci vyslovit poděkování za spolupráci mezi církví a fakultou a vyslovit naději a přání, že tato spolupráce se bude uskutečňovat i v přípravě k 100. výročí naší církve v roce 2020.

Při této příležitosti bych chtěl z Písma svatého připomenout verše z knihy Přísloví ze 13. kapitoly: „Učení moudrého je zdrojem života“, čteme ve 14. verši. A ve 20. verši ve stejné kapitole je řečeno: „Kdo chodívá s moudrými, stane se moudrým“.

Většinou ve svém proslovu nechávám zaznít také některou z myšlenek Mistra Jana Husa a jeho univerzitních projevů, kde nacházíme mnoho poučného a povzbudivého. Dnes však vzhledem k letošnímu 100. výročí jsem otevřel univerzitní přednášky prof. T. G. Masaryka z roku 1898. Profesor Masaryk ve svých přednáškách uvádí tři znaky charakterizující odbornou práci. Prvním je přesnost, druhým pozornost a třetím drobná vytrvalá práce (T. G. M., Jak pracovat, Praha 1946, s. 31). Dále říká: „Musíme se propracovat některým oborem … musíme se vystříhat toho, abychom pořád těkali celým vesmírem“. „Každý musí dbát toho, aby v celém světě byl někde doma, neboť jinak v něm bude cizincem a do tajemství světa nevnikne“ (s. 34).

Ve vašem případě je tím obor teologie a humanitní disciplíny, které jej doprovázejí na cestě poznávání pravdy a moudrosti. Masaryk také viděl potřebu uceleného univerzitního vzdělávání a poznání. K němu se dospívá společným dílem. „Práce je jen tehdy úspěšná, je-li společná, pracuje-li ne jeden, ale více lidí“ (cit. s. 56), říká profesor Masaryk. Důležité je společenství. Fakulta tvoří společenství, jak je to jedním z důležitých znaků univerzity od dob středověku.

Přeji každému z vás osobně na cestě za poznáním a moudrostí, která je zdrojem života, Boží přízeň, soustředěnost, zdraví, vytrvalost i radost.

Přeji fakultě Boží požehnání v hojnosti, též světlo Ducha svatého v rozvíjení pravdy Božího slova, bohatství poznání i moudrosti.

Říjen L.P. 2018Tomáš Butta, patriarcha

Oldřich Nováček publikováno: 02.11.2018 03:15 zobrazeno: 982x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus