WebArchiv - archiv českého webu

Pozdrav Evangelické církvi augsburského vyznání k 25. jubileu jejího znovuobnovení a v roce 100. výročí vzniku státu

14.10.2018

Pozdrav Evangelické církvi augsburského vyznání k 25. jubileu jejího znovuobnovení v kostele sv. Michala v Jirchářích dne 14. října 2018

Vážený bratře biskupe Mariane, vážené shromáždění, milé sestry a milý bratři!

Pozdravuji vás jménem Církve československé husitské v čase vašeho výročí znovuobnovení před 25 lety.

Vaše církev propojuje víru a zbožnost a slovenskou národnost a kulturu. Evangelíci, vycházející z Lutherova učení, sehráli významnou roli v dějinách utváření kultury Slovenska.

Ale také v případě našeho státu, který vznikl před 100 lety. Tehdy byli evangelíci významnými představiteli národního obrození, jenž vzniku samostatného státu Čechů a Slováků předcházelo.

Takovou osobností byl například Jan Kollár, který udržoval i živou památku české reformace a který rozvíjel ideu humanity a vzájemnost a sblížení národů, jak ho pro to oceňoval Tomáš Garrigue Masaryk (Česká otázka, s. 19nn).

Podle Kollára jsou zbožnost a národnost jako dvě sestry (Srov. Ĺudovít Štúr a jeho doba, eds. M. Klátik, 2014, s. 11). Rozmanitost národností a kultur náleží k bohatství našeho lidství a pestrost zbožnosti různých církví zase patří k mnohotvárným projevům Ducha svatého.

Váš původně slovenský sbor na území Prahy a České republiky dokládá vzájemnost našich národů a současně i živé proudění reformačních tradic.

V roce 100. výročí vzniku našeho společného státu, který nám přinesl svobodu politickou, ale i náboženskou v širší míře, můžeme se připojit jako křesťané ke společné chvále našeho Boha podle výzvy žalmu 117: „Chvalte Hospodina, všichni národové, a vzdej mu chválu lid všech zemí.“

Bůh žehnej vaší církvi i vašemu sboru!

A Kristus ať vás stále vede světlem svého slova!

Říjen L.P. 2018 Tomáš Butta, patriarcha

Oldřich Nováček publikováno: 02.11.2018 03:22 zobrazeno: 857x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus