WebArchiv - archiv českého webu

Úvodní slovo při zahájení konference o sborech CČSH

19.10.2018

Úvodní slovo při zahájení konference o sborech CČSH v Husově sboru na Vinohradech dne 19. října 2018

Vážení účastníci této konference, dámy a pánové,

všechny vás srdečně zdravím a vítám v tomto Husově sboru Církve československé husitské v Praze na Vinohradech.

Naše církev uzavřela v roce 2017 memorandum o spolupráci s Fakultou stavební Českého vysokého učení technického v Praze. Obsahem naší spolupráce je hlubší a detailnější zpracování stavební činnosti Církve československé husitské a cílem je ukázat na její přínos ke kulturnímu dědictví našeho novodobého státu.

Časově je projekt soustředěn ke 100. výročí vzniku našeho státu, avšak výhledově též k 100. výročí zrodu Církve československé husitské v roce 2020. Výstupem projektu bude publikace o sborech s odbornými texty a bohatým obrazovým materiálem připravovaná týmem pracovníků z ČVUT i externích spolupracovníků. Součástí projektu jsou konference, přednášky, výstavy. Projekt probíhá, není zcela dokončen.

Tato dnešní konference má jej přiblížit v tvůrčím stavu. Děkuji architektům z ČVUT i všem dalším odborníkům, že se tématu se zájmem věnují. Děkuji Ministerstvu kultury České republiky za podporu. Děkuji spolupracovníkům z naší církve. Děkuji archivu Církve československé husitské i náboženským obcím, které poskytují materiály a umožňují zpracovávání vybraných staveb našich sborů.

Děkuji i této náboženské obci v Praze na Vinohradech za její vstřícnost. Konference se tak koná v místě, které je bohaté nejen na minulý i současný náboženský život, nejen na pestrou a dramatickou historii, ale i na architektonické dědictví, které představuje tento Husův sbor od architekta Pavla Janáka.

Tento rok stého výročí vzniku našeho státu je tím velmi vhodným časem, abychom zřetelněji svůj pohled zaměřili právě na naše sbory. Oblast architektury sborů Církve československé husitské nebyla dosud uceleněji zpracována, a tak se můžeme těšit, že tento projekt i tato konference přispěje k jejímu širšímu poznání a povzbudí k dalšímu badatelskému zájmu.

Přeji mnoho zdaru této konferenci i celému projektu.

Dne 19. 10. 2018

 Tomáš Butta, patriarcha

Oldřich Nováček publikováno: 02.11.2018 03:27 zobrazeno: 820x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus