WebArchiv - archiv českého webu

Vánoční pozdrav bratra patriarchy

24.12.2018

Vážené sestry, vážení bratři, milí přátelé, zdravím vás všechny, v tento sváteční čas.

K vánočním biblickým událostem a příběhům se nedá přistupovat bez pokory, bez úcty a bez zbožnosti. Proto také vánoční příběh o Ježíšově narození zaznívá v kostelích, v chrámovém prostoru, v místech, kde na nás dýchá víra a zbožnost minulých generací. Kostely, sbory, modlitebny mají být i dnes prostorem skutečné zbožnosti a úcty, místem, kde je uctíván neviditelný Bůh a Pán všeho, ale také mají být místem, kde si sebe navzájem jako lidí vážíme. Vnější formy a podoby zbožnosti jsou různé v různých křesťanských tradicích a církvích. Důležitá je naše vnitřní a opravdová úcta srdce vůči Bohu, která je spojená s láskou k druhým lidem.

Vánoce jsou dnes po mnohé stránce velmi bohaté. Ale jsou také bohaté po stránce víry? Ježíšovo narození, jeho strastiplná cesta z Betléma na Golgotu, jeho působení a oběť má smysl tehdy, dojde-li z naší strany víry. Jestliže on sám je přijímán naší vírou. Mít víru v Ježíše, rozvíjet ji a uchovat si ji navzdory všemu, znamená, že jsme skutečně přijali obdarování Vánoc. Přeji vám všem vytrvalou a radostnou víru, která tvoří skutečné duchovní bohatství křesťanských Vánoc. 

Vánoce L. P. 2018                                             

Tomáš Butta

patriarcha Církve československé husitské

 Tomáš Butta, patriarcha

Oldřich Nováček publikováno: 24.12.2018 04:24 zobrazeno: 822x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus