WebArchiv - archiv českého webu

Z programu patriarchy – listopad a prosinec 2018

31.12.2018

1. 11. 2018     Účast na magisterské promoci v Karolinu v Praze 

9. 11. 2018     Ekumenická bohoslužba k uctění památky válečných veteránů a padlých vojáků v zahraničních

                       misích ve vojenském kostele sv. Jana Nepomuckého v Praze na Hradčanech

9. 11. 2018     Biskupská rada

10. 11. 2018   Zasedání ústřední rady

10. 11. 2018   Bohoslužby ke Dni veteránů v chrámu sv. Mikuláše v Praze

11. 11. 2018   Pietní akt a slavnostní setkání s válečnými veterány u příležitosti Dne válečných veteránů

                       na Vítkově a 100. výročí ukončení první světové války

12. 11. 2018   Setkání metodiků duchovní péče

13. 11. 2018   Komise Partnerhilfe

13. 11. 2018   Návštěva představení Gin Game v divadle Mana v Praze – Vršovicích

14. 11. 2018   Redakční rada Českého zápasu

15. 11. 2018   Projekce filmu o J. Palachovi v knihovně Václava Havla

16. 11. 2018   Koncert a modlitba za oběti totalit přenášená ČT v katedrále sv. Víta se zaměřením

                      na podporu nových varhan

17. 11. 2018   Vzpomínkové shromáždění k výročí 17. listopadu před Hlávkovou kolejí v Praze 2

17. 11. 2018   Slavnost světla s uvedením posledních pěti zvonů koncertní zvonohry

                      ve Sboru kněze Ambrože v Hradci Králové

19. 11. 2018   Exegeticko-homiletický seminář

20. 11. 2018   Valné shromáždění ERC

22. – 23. 2018  Konference „Služba církve a její řády“ na Husitské teologické fakultě UK

24. 11. 2018   Církevní zastupitelstvo                                

27. 11. 2018   Seminář „Reflexe vězeňské duchovní služby a péče v České republice“

                      v Jednacím sále Senátu PČR

28. 11. 2018   „Červená středa“ – konference v Malé aule Karolina, křesťansko-židovská modlitba

                      ve Velké aule Karolina a průvod

29. 11. 2018   Kulturní rada CČSH

30. 11. 2018   Církevní zkušební komise na Diecézní radě v Olomouci

3. 12. 2018     Bohoslužba k zahájení adventu na ústředí CČSH v Praze           

3. 12. 2018     Otevření kaple v bohoslovecké koleji dr. Karla Farského v Praze 3 – Žižkově a adventní pobožnost

4. 12. 2018     Pohřební rozloučení s bratrem Františkem Kopřivou v obřadní síni v Motole

7. 12. 2018     Biskupská rada

8. 12. 2018     Zasedání ústřední rady

9. 12. 2018     Adventní bohoslužba v NO Praha 6 – Dejvice

10. 12. 2018   Setkání metodiků duchovní péče

11. 12. 2018   Zasedání ediční komise

11. 12. 2018   Schůze správní rady Bohoslovecké koleje

11. 12. 2018   Ekumenická modlitba za zemřelého prezidenta George H. W. Bushe v katedrále sv. Víta,

                      Václava a Vojtěcha

12. 12. 2018   Schůzka koordinačního týmu ke 100. výročí CČSH

12. 12. 2018   Setkání s vedením Československé obce legionářské

13. 12. 2018   Pozdrav na adventním koncertě v Husově sboru v Praze 6, pořádaném Městskou částí Prahy 6

                      a Ústřední hudbou Armády ČR

13. 12. 2018   Staleté kořeny - galavečer v Poslanecké sněmovně ke 100. výročí ČSR

14. 12. 2018   Mezinárodní ekumenická konference  „Církve ve střední Evropě o převratném roce 1918“

                      v Senátu Parlamentu ČR ve Valdštejnském paláci v Praze

15. 12. 2018   Pohřební rozloučení se sestrou farářkou Drahoslavou Benešovou ve Sboru krále Jiřího z Poděbrad

16. 12. 2018   Adventní bohoslužba v NO Praha 2 – Nové Město

16. 12. 2018   Účast na slavnostním shromáždění k 100. výročí vzniku ČCE v Obecním domě v Praze

17. 12. 2018   Návštěva generálního tajemníka Světové rady církví Olava F. Tveita

18. 12. 2018   Předvánoční setkání pracovníků úřadu ÚR

18. 12. 2018   Bohoslužba ve středisku Husitské diakonie Horizont v Praze  - Suchdole

19. 12. 2018   Premiéra inscenace „Země česká, domov můj?“ podle vzpomínek legionáře Františka Nováka

                      v divadle Mana v Praze – Vršovicích

21. - 22. 12. 2018 Účast na rekonstrukci návratu prezidenta T. G. Masaryka z exilu do vlasti před sto lety,

                       zajišťováno Československou obcí legionářskou, Českými drahami a dalšími organizacemi                   

24. 12. 2018   Půlnoční bohoslužba v NO Praha 6 - Dejvice

25. 12. 2018   Bohoslužba na Boží hod vánoční ve sboru v Praze 7 – Holešovicích

26. 12. 2018   Účast na bohoslužbě v NO Praha 12 – ModřanyTomáš Butta, patriarcha

Oldřich Nováček publikováno: 13.02.2019 03:18 zobrazeno: 757x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus