WebArchiv - archiv českého webu

Evropská konference Mezinárodní asociace pro misijní studia v srpnu

23.08.2019

Nadcházející události:

Evropská konference IAMS

23. - 27. srpna 2019

St. Augustin, Německo

 

Umisťování evropských misií

V traumatizovaném světě procházejícím hlubokou transformací

Výzva k dodání referátů: Umístění evropských misií v traumatizovaném světě procházejícím hlubokou transformací – Mezinárodní asociace pro misijní studia (IAMS) vyzývá k dodání referátů pro svou konferenci v srpnu roku 2019, která proběhne ve St. Augustinu (Německo).

Téma konference je „Umístění evropských misií v traumatizovaném světě procházejícím hlubokou transformací“ a umožňuje výměnu mezi misiologickými sítěmi, staršími i mladšími badateli z celé Evropy. Uzávěrka k dodání abstraktů je 1. února 2019.

Zvažte prosím možnost vlastního příspěvku a přeposlání všem misiologům ve Vaší síti.

Mezinárodní asociace pro misijní studia 2019 – Evropa

Mezinárodní asociace pro misijní studia (IAMS) je celosvětovým odborným sdružením pro studium křesťanského svědectví a jeho dopadu ve světě ve vztahu k oblastem misiologie, mezikulturní teologie a mezináboženských studií.

IAMS Evropa usiluje o podporu výměny a spolupráce regionálních misiologických sítí, starších i mladších badatelů, ale i studentů z celé Evropy. Její vizí je poskytnout prostor pro nový výzkum a příležitosti pro inovativní myšlení.

Tato nadcházející konference vítá jednotlivé referáty i skupinové panelové diskuse zabývající se předměty plenárních zasedání a tématy v těchto třech oblastech:

Oblast 1:             Pojmenování traumat a transformací

První den konference uvítá návrhy, které se věnují procesům historie a transformace napříč Evropou, které způsobily traumata nebo se jich nějak dotýkají v různých oborech a praxích. Historická a kulturní paměť, traumatické zkušenosti a spoluzodpovědnost za traumatizaci vyžadují zodpovědnou artikulaci a interpretaci, bez níž nelze přispět k příznivému (pře)nastavení společnosti.

Vítáme zejména abstrakty k tématům týkajícím se:

 • Náboženství a politiky traumat
 • Traumatických vzpomínek a identit coby překážek nebo zdrojů prostředků
 • Zaplétání se do rizik, krizí a traumat
 • Spoluzodpovědnost a misie v traumatizovaném světě
 • Teorie a praxe týkající se zranitelnosti a transformace

Oblast 2:             Křest, zranitelnost a transformace

Druhý den konference uvítá návrhy analyzující komplexnost a novou roli křtu v současné zranitelné a transformující se Evropě a zabývající se jím ve smyslu praxe, svátosti, teologie a misijní spirituality života a víry v „traumatizovaném světě procházejícím hlubokou transformací“. Zejména vítáme abstrakty k tématům týkajícím se:

 • Praxí křtu a jejich rozdílných sociálních kontextů v Evropě
 • Křtu a těch, kteří nebyli pokřtěni nebo byli pokřtěni vícekrát
 • Křesťanských komunit pokřtěných coby zranitelných misií
 • Křtu coby misijní spirituality / teologie hluboké transformace v traumatizovaném světě

Oblast 3:             Misie ran: solidarita a transformace

Třetí den konference uvítá návrhy, které zkoumají, jak dnes „misie k traumatům“ vyžaduje nové umístění a přenastavení: při vytváření odolnosti s těmi, kdo si s sebou nesou traumata; při hledání prostoru náboženské svobody; v účasti na široké solidaritě, transformaci a obrodě. Uvítáme, bude-li pozornost věnována také misijním komunitám nacházejícím se v situaci, kdy je křesťanská víra marginalizována nebo je zranitelná. Vítáme zejména abstrakty k tématům týkajícím se:

 • Nových teologií a umístění „misií k traumatům”
 • Křesťanských komunit v misii: realita, zármutek a naděje
 • Misie na okrajích: transformace mocenských struktur
 • Náboženské svobody v misiích k traumatu
 • Misie coby mučednictví: persekuce, mučednictví a široká solidarita
 • Teorií a teologií široké solidarity / transformace

Pokyny k dodání abstraktů (formáty a termíny)

Jednotlivé abstrakty nebo návrhy vzešlé z myšlenkových koridorů v rámci panelových diskusí (obvykle sestávající ze tří prezentací) by měly být zaslány v angličtině, ale referáty mohou být dodány v jiných jazycích za předpokladu, že budou odpovídat jazykové vybavenosti účastníků konference. Prezentace budou dvacetiminutové s 10 minutami na otázky a diskuzi.

Dotazy ohledně témat a jednotlivých oblastí mohou zodpovědět Christian Tauchner, St. Augustin, pro oblast 1: tauchner@steyler.eu, Dorottya Nagyová, Amsterdam, pro oblast 2: d.nagy@pthu.nl, Katerina Pekridouová, Brusel, pro oblast 3: pek@cec-kek.be.

1. dubna 2019:                 Zašlete prosím abstrakt maximálně 250 slov v případě jednotlivých referátů a 600 slov v případě myšlenkových koridorů diskusních panelů do 1. dubna 2019 pořadatelům konference na 2019iams-conference@steyler.eu. Abstrakty by měly zahrnovat název referátu, jméno autora a příslušnost k univerzitě a životopisné poznámky o méně než 150 slovech. Skupinové panely (tři prezentace) mají stejný formát pro každého prezentujícího a společný čtyř- až pětiřádkový abstrakt popisující obecné téma panelu. Zašlete jej prosím jako dokument MS Word nebo PDF.

1. května 2019:                Jakmile budou abstrakty a životopisy doručeny a přijaty výborem konference, budou účastníci informováni, a to nejpozději 1. května.

1. července 2019:           Paralelní zasedání budou mít podobu předběžně kolujících referátů určených k diskusi. Z tohoto důvodu bude termínem dodání finálních referátů 1. červenec, aby se k nim mohli účastníci dostat a přečíst si je.

 

REGISTRACE:                    Abychom garantovali prostor v akademickém programu, doporučujeme všem prezentujícím a účastníkům panelů, aby náležitě využili výhod časné registrace.

Bližší informace: http://www.missionswissenschaft.eu/missionswissenschaft/IAMS/

 Klára Matoušová publikováno: 14.02.2019 11:35 zobrazeno: 743x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus