WebArchiv - archiv českého webu

Modlitba při bohoslužbě k 60. výročí svěcení žen na duchovní CČSH

Sk 2,18

 

Bože, děkujeme ti, že svou církev vedeš svým Slovem dějinami a sesíláš stále svého oživujícího a inspirujícího Ducha svatého. Svého Ducha jsi slíbil mužům i ženám, mladým i starším, lidem bez ohledu na jejich postavení, a své zaslíbení naplňuješ také na nás. Děkujeme ti, že jsi nás pozval a povolal na cestu následování Ježíše jako jeho učedníky a učednice. Navzdory rozdílnosti mužů a žen v cítění, nazírání a projevech jednání utvářej z nás společenství jednoty víry. Ať Kristův Duch pokory a služby naplňuje naše srdce a řídí naše smýšlení a rozhodování. Děkujeme ti za příklad žen, které v Církvi československé husitské i v dalších církvích křesťanské rodiny předávaly a předávají věrně poselství evangelia – dobrou zprávu. Děkujeme ti za výsadu být nositeli a šiřiteli tvého Slova a svátostné blízkosti v Kristu pro druhé. Dej, ať se této službě nezpronevěřujeme podlehnutím pokušení a hříchu, ale posilováni tvou milostí v ní věrně setrváme. Prosím, žehnej svým služebníkům a služebnicím. Svatý Bože, tvé jméno buď chváleno od věků na věky. Amen.

 Tomáš Butta

Helena Bastlová publikováno: 03.10.2007 10:38 zobrazeno: 3959x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus