WebArchiv - archiv českého webu

Zemřel evangelický farář a spisovatel Luděk Rejchrt

07.02.2019

Článek do ČZ č. 8/2019

Začátkem měsíce února nás zastihla zarmucující zpráva, že zemřel evangelický farář, spisovatel a autor mnoha písní Luděk Rejchrt (25. 1. 1939 - 31. 1. 2019).

V jeho rozsáhlé literární tvorbě zaujímají významnou část vzdělavatelské a nábožensko-výchovné publikace pro děti a mládež, jakými jsou například knížka „Slunce svítí všem“ (Vyprávění z Knihy knih pro malé i velké děti, 1994), „Srozumívání“ o základních otázkách víry (1997 a 2007) nebo vyprávění z církevních dějin „Taková dlouhá cesta“ (1992).

Jím složené písně, rozšířené a zpívané v ekumeně, se nacházejí ve zpěvnících „Buď tobě sláva“ (1984), „Zpívejte s námi“ (1991), „Haleluja Amen“ (2009) a v dalších. Tyto zpěvníky i jednotlivé Rejchrtovy písně jsou v hojné míře a s velkou oblibou zpívány při náboženském vyučování dětí i v naší církvi. Několik jeho písní pro děti najdeme v našem Zpěvníku, přesněji v jeho dodatku (č. 299, č. 336, č. 340).

Proslulé jsou Rejchrtovy Hry, které byly vydány i knižně v roce 1995 a 2004. Tyto hry – divadelní inscenace často s vánoční tématikou pro děti a mladé se každoročně konaly ve zcela zaplněném dřevěném evangelickém sboru pod skálou v Praze 4 – Braníku, kde působil jako farář od roku 1973 až do roku 2009. Měl jsem možnost některé jeho hry přímo zhlédnout, ale také opakovaně se s bratrem farářem Luďkem Rejchrtem setkat k osobnímu rozhovoru. Vybavuji si z jednoho takového rozhovoru, jak hovořil o své tvorbě písní pro děti: „Když jsem se připravoval na nedělní kázání, tak jsem při tom složil vždy i nějakou písničku k danému biblickému textu či příběhu. Jako jiný farář si připravuje kázání, tak já skládám i písně.“ Jeho písně působí malebnou jednoduchostí, radostnou přesvědčivostí víry, mají vysokou jazykovou i hudební úroveň a děti se je zcela spontánně učí a rády zpívají.

Do publikované tvorby bratra faráře Luďka Rejchrta patří i sbírky jeho kázání „Postila“ (2004), modlitební příručka „Modlitby šeptem“ (2005) nebo výklad apoštolského kréda „Věřím“ (1991) a mnohé další biblické výklady i katechetické příručky inspirující křesťany v ekumenické šíři.

Dílo bratra faráře Luďka Rejchrta dokládá a představuje literárně hodnotný a umělecky tvořivý způsob hlásání evangelia v současnosti se zaměřením zvláště na mladou generaci.

T. B.

 Tomáš Butta, patriarcha

Oldřich Nováček publikováno: 26.02.2019 03:45 zobrazeno: 1024x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus