WebArchiv - archiv českého webu

Dopis k přípravě na 100. výročí Církve československé husitské v roce 2020

22.01.2019

Sestry a bratři,

pozdravuji vás všechny v čase, kdy se přibližujeme k roku 2020, a tím i ke 100. výročí vzniku Církve československé husitské, ke kterému došlo v lednu roku 1920.

Zahájili jsme již přípravné období jeho vyhlášením při bohoslužbě v lednu v roce 2017 v chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze. Prošli jsme „rokem reformace“ v roce 2017, kdy jsme mohli poznávat významnost Husova reformačního působení, ale i reformního úsilí ThDr. Karla Farského, v evropských a světových souvislostech. Loňský rok 2018, nesoucí se ve znamení 100. výročí novodobého státu, nám umožnil bližším způsobem rozpoznávat v historických a kulturních reflexích dobu, kdy naše církev vznikla a utvářela se. Letošní rok 2019 je označen jako „rok víry“ a připomeneme si v něm českou bohoslužbu o Vánocích 1919, která předcházela vzniku naší církve. Letošní rok je již vstupem k vlastnímu jubilejnímu roku 2020, který má mít ideové zaměření na „církev a společnost“.

Tento rok 2019 je přípravným rokem či rokem přípravy. Příprava je vždy důležitá a nepostradatelná, jak v duchovním životě – příprava na svátky a svátosti, tak i při organizování akcí. Příprava nemusí být vždy bezproblémová, ale důležitý je pak výsledek – průběh samotné akce, která se však nikdy neobejde bez důkladné přípravy. Příprava na akci nás může ve spolupráci s druhými sblížit, je-li vzájemná vstřícnost a ochota. K této přípravě akcí náleží v církvi nezastupitelným způsobem modlitba, neboť nejen naše příprava a úsilí jsou důležité, ale zdar přichází z Božího přispění a požehnání (Ž 127,1; J 15,5).

Významné jubileum stoleté cesty pod Boží milostí může prohloubit náš vztah k vlastní církvi a posílit naše společné i osobní vědomí, proč jsme členy právě Církve československé husitské a proč právě v ní chceme naplňovat křesťanské poslání v současnosti i v budoucnosti.

Toto poslání je vystiženo mottem: „100 let služby Bohu – 100 let pomoci člověku.“ Církev je místem, kde sloužíme Bohu především v liturgii i dalšími způsoby (Ž 2,11; Ř 12,11). A máme tak činit s opravdovou úctou a celým srdcem (1 Sa 12,24). Naše církev byla v minulých desetiletích, je v přítomnosti a má být i v budoucnosti prostředím Kristovy lásky, kde si navzájem pomáháme (Iz 41,6; Sk 20,35). Pomocí se myslí jak jednorázové podání pomocné ruky člověku v čase krize a nouze, tak i trvalá duchovní starostlivost a schopnost napomáhat k rozvíjení důstojného lidství (Ř 12,8).

Církev žije, plní své poslání a rozvíjí svoji službu Bohu a pomoc lidem v konkrétním prostoru, kterým je náboženská obec. Proto 100. výročí je pro vás duchovní a členy rad starších výzvou k uspořádání připomínkových akcí v jednotlivých náboženských obcích, případně v širší spolupráci v rámci vikariátů a diecézí.

Současně deklarujme vnitřní duchovní i viditelnou jednotu naší církve při celocírkevních akcích. Hlavní akce roku 2020 se uskuteční v chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze dne 11. ledna – slavnostní bohoslužba, v Národním domě v Praze na Smíchově dne 1. června – slavnostní shromáždění, a také v rodišti dr. Karla Farského ve Škodějově v Podkrkonoší dne 13. června – celocírkevní pouť. Připomínat si vznik, události a osobnosti Církve československé husitské znamená, že nejsme lhostejnými k vlastní minulosti, ale tím ani k přítomnosti a budoucnosti.

Kéž nás Bůh v tomto čase naší přípravy na významné jubileum v roce 2020 vede svým Duchem a spojuje nás v bratrské spolupráci.

S přáním Kristovy lásky a pokoje vám všem

Tomáš Butta
patriarcha

Čas po Zjevení Páně

Leden L.P. 2019

 Tomáš Butta, patriarcha

Oldřich Nováček publikováno: 26.02.2019 03:56 zobrazeno: 805x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus