WebArchiv - archiv českého webu

Slovo při rozloučení se sestrou Marií Kočovou a jejím manželem

29.10.2018

„Dopřej, Hospodine, modlitbě mi sluchu, věnuj pozornost mým prosbám. Tebe v den soužení svého volám a ty odpovíš mi. Neboť ty jsi, Panovníku, dobrý a nalézáš odpuštění ke všem, kdo tě volají, jsi nejvýš milosrdný.“ Ž 86,6-7.5

Vážení zde shromáždění, sestry a bratři,

dovolte, abych vyjádřil své osobní poděkování sestře Marii Kočové, která pracovala v ústředí Církve československé husitské, kde jsem ji mohl poznat. Vyznačovala se ochotností, vlídností a pečlivostí při vykonávání úkolů a administrativní práci. Své pracovní zkušenosti mohla v našem ústředí zužitkovat a také znalost němčiny při kontrole dopisů zahraničním partnerům do Německa. Mrzelo nás, že ze zdravotních důvodů musela svoji činnost ukončit.

Vybavuji si i chvíle na návštěvě u ní, kdy vytvářela přívětivé zázemí svým nejbližším – svému manželovi Zdeňkovi i synovi Zdeňkovi. Myslím na vše, co pro své nejbližší i mnohé další a také pro naši církev vykonala.

Ať ona i její manžel spočinou ve věčném pokoji a lásce Ježíše Krista. On říká: „Blaze milosrdným, neboť oni milosrdenství dojdou“ (Mt 5,7). Jemu může odevzdat i svou bolest, žal, stesk i obavy.

Tvé milosrdenství buď s námi, Pane!

Amen.

Vyslovuji účast synovi Zdeňkovi. A děkuji bratru faráři dr. Vaníčkovi za jeho službu Božím slovem i praktickou podporou.

Říjen 2018

T. B.Tomáš Butta, patriarcha

Oldřich Nováček publikováno: 27.02.2019 10:26 zobrazeno: 672x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus